Tag Archives: Høgskole

Praksisprosjekt hos Sydvaranger Gruve AS, Kirkenes

Mitt navn er Fredrik Lian og jeg kommer fra Alta. Jeg går 3. året på industriteknikk ved høgskolen i Narvik og har min praksisperiode hos www.sydvarangergruve.no i Kirkenes.

Nye Sydvaranger Gruve AS ble etablert i 2007 for å rehabilitere gruve, jernbane og produksjonsanlegg samt starte produksjon av høyverdig jernmalmkonsentrat. I dag er det ca 400 ansatte og er et norsk heleid datterselskap av selskapet Northern Iron Ltd., som er børsnotert i Australia. Jernmalmfeltet i Bjørnevatn inneholder 23 mer eller mindre adskilte jernmalmforekomster. Konsesjonsområdet, er ca. 25 km2 stort og dekker flesteparten av disse forekomstene samt at selskapet har rettighetene til alle 23 forekomster. Bjørnevannsforekomsten har vært i produksjon siden oppstart av virksomheten i 1911 og nesten uavbrutt til 1997. Malmene har enkel mineralogi og hovedmineralene er magnetitt og kvarts. Konklusjonene fra tidligere undersøkelser gjennomført viser at geologi, geoteknikk og mineralogi er meget godt undersøkt og at det foreliggende materiale er meget tilfredsstillende for moderne dagbruddsplanlegging.

Mine oppgaver:

Jeg jobber på vedlikeholdsavdelingen som server produksjonsavdelingen. Mine oppgaver har vært å følge opp èn av to vedlikeholdsstopper for rehabilitering av primærmøllen. Oppgavene innebærer å planlegge jobber, samt følge disse opp. Dette medfører underoppgaver som bestilling av deler, oppfølging av personell, rapportering av arbeidsordrer. Jeg har også blitt engasjert i prosjektering av støvreduserende tiltak i knuseverket.

Oppsummering:

Faget Praksisprosjekt er veldig lærerikt da man får et godt innblikk i en ingeniørs hverdag. For min del har dette vært en unik mulighet å lære om gruvedrift og de utfordringene de står overfor.

Aibel trenger HiN ingeniører

Aibel AS, som er en ledende leverandør av tjenester knyttet til olje, gass og fornybar energi, trenger mange ingeniører. Selskapet har rundt 5000 ansatte i Norge og utlandet,  og selskapet har nå fått en stor rammeavtale for modifikasjoner med oljeselskapet Norske Shell på Draugenfeltet.

Selskapet har et kontor i Harstad, og herfra kommer det representanter til Høgskolen for å intervjue studenter fra studieretningen Industriteknikk, men også prosessteknologi er av interesse.

De som er interessert i kontakt med Aibels representanter må ta kontakt med Kristoffer Eliseussen (HiN) på telefon 907 24040

Seminar i produksjonsteknologi

Invitasjon til seminar i produksjonsteknologi

Tid: Tirsdag 13. desember 2011, 08:30-12:00 inkl. lunsjservering Sted: Miras adm. 2. etg., Møterom Begeistret

Kunnskapsparken Helgeland og Høgskolen i Narvik ved programområdet for Industriell teknologi inviterer til et mini-seminar innen moderne produksjon. Teknologitrender innen produksjons-prosesser (maskinering) og –automasjon (robotisering) samt produksjonsstyring og ledelse (Lean Six Sigma) vil bli presentert av høgskolens egne forskere.

Seminaret er bredt anlagt og små og store produksjonsbedrifter oppfordres til å delta, gjerne med flere deltagere. Etter hvert innlegg vil det bli tid til spørsmål og diskusjoner.

Industriell teknologi er en moderne produksjonsteknologi-utdanning på alle nivå i utdanningsstigen (B.Sc, M.Sc og Ph.D). På seminaret vil utdanningsløpene bli presentert med vekt på mulighetene innenfor desentralisert utdanning: Nettstudier til graden ingeniør, mastergrad for ingeniører i arbeid og muligheten for Nærings-Ph.D.

Se hele programmet her: Program

Praksisprosjekt hos Axess AS og Sensorlink AS.

praksisprosjekt Axess Mitt navn er Espen Stamnes og kommer fra Harstad, jeg har praksis i firmaene Axess AS og Sensorlink AS.

 

Axess AS

Axess er serviceselskap med hovedkontor i Molde, de holder på med med inspeksjon, engineering og konstruksjon mot olje og gassindustrien. De leverer kompetanse og utstyr innenfor grener som maskin, marin, bygg og materialteknologi.

Hovedpunktene til Axess sitt virke er:

  • Inspeksjon og sertifisering av kraner, bore- og løfteutstyr.
  • Utvikling av løfteprosedyrer.
  • Vedlikehold, modifisering og utskiftning av kraner offshore.
  • Strukturell analyse.
  • Inspeksjon av trykksatte systemer, skrog/struktur og boretårn.

Axess ble etablert i 1998 og har i dag ca 190 ansatte. Her er ca 80 operatører, mens resten består av ingeniører og sivilingeniører.  De har avdelinger i Molde, Bergen, Trondheim, Kristiansund, Orkanger og Rio de Janeiro i Brazil.

Jeg er i Trondheimsavdelingen, her er det 12 ansatte hvor alle er ingeniør/sivilingeniør.

Sensorlink AS

Sensorlink utvikler og produserer utstyr til overvåkning av rør i olje og gassindustrien. Utstyret som Sensorlink leverer kan brukes til å overvåke korrosjon og endring i veggtykkelse av rør. De ble etablert i 1997 og ble i fjor oppkjøpt av Axess. De har i dag fire ansatte.

 

Mine oppgaver

Jeg jobber nå med å designe et belte som skal brukes til å feste utstyr som skal leveres til et oppdrag på på en plattform i nordsjøen. Dette gjøres i samarbeid med ingeniørene i Sensorlink.

Jeg har levert tegninger til produksjon av deler som skal brukes til støping og testing av det endelige produktet. Jeg har også anvaret for å følge opp enkelte leverandører.

Siden dette utstyret skal brukes offshore, har jeg bruk en del tid på å sette meg inn i standardene som kreves, som i stor grad er NORSOKstandardene.

Jeg deltar også på internmøter i Axess, og setter meg inn i Axess sine interne prosjektsystemer. Slik får jeg større innsikt i hverdagen for en ingeniør.

Tegneverktøyet jeg bruker her er SolidWorks, som i likhet med Autodesk Inventor er 3DCAD programvare. Siden vi på HiN har fått opplæring i Inventor, har det vært en bratt læringskurve, men samtidig en veldig god erfaring å ta med seg videre. Jeg har nå kjennskap til de to ledende tegneverktøyene som brukes av ingeniører i verden.

Det er bra å kunne sette kunnskapene fra studiene ut i det virkelige liv, man ser fort at det man lærer faktisk er relevant! Etter praksisperioden vil jeg derfor sitte igjen med både gode erfaringer og mye motivasjon for siste året på bachelor. Praksisprosjektet er et unikt tilbud til studenter på Industriteknikk som jeg vet mange andre misunner oss.

Praksisprosjekt hos Hammerfest LNG

Jeg heter Dan Roger Andersen er fra Alta i Finnmark og er 34 år gammel.

Jeg går 3.året industriteknikk ved Høgskolen i Narvik. Jeg gikk Forkurs og 1.året ved Filial Alta, og 2. og nå 3. året i Narvik.

3.året starter med et 5p fag som heter ”Praksisprosjekt”.

Her skal studenten være med i daglig drift av et firma som også sysselsetter ingeniører. Jeg fikk muligheten å være hos Hammerfest LNG, altså Statoil.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på mer enn 35års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

For å komme inn på Melkøya må man gjennom et sikkerhetskurs som varer 2-3 timer. I dette kurset går man gjennom div sikkerhetsrutiner og rutiner ved arbeidstillatelse og ”sikker jobbanalyse”. Kurset avsluttes med en eksamen.

Jeg har fått opplæring i forskjellige databehandlingsprogrammer og fått lett innføring i hvordan rapportering og videreformidling av arbeidsordrer gjøres her. Jeg er daglig med på driftsmøte på starten av dagen før jeg går i gang med det jeg har fått i oppgave.

Min oppgave har vært registrering og dokumentasjon av feil og mangler på passivt brannvern her på Hammerfest LNG. Det vil si at jeg går ute på anlegget og tar bilder, legger de inn på data og skriver ned nøyaktig hvor de befinner seg på anlegget. Når jobben er gjort skal dette materialet legges inn i en powerpoint presentasjon og overleveres vår oppdragsgiver. Jeg har også vært på anlegget og registrert hvilke type ventiler og solenoider som er installert på en modul. Dette måtte gjøres for å få dokumentert dette i et dataprogram med oppdaterte tegninger over anlegget.

Å jobbe for Statoil har vært veldig spennende, spesielt siden vi får gå gjennom hele anlegget å inspisere alle disse enorme konstruksjonene. Her er mange ansatte som jobber i team, og løser problemene sammen. Alle er strukturert og fokusert på hver sine områder. Ser for meg at dette er noe jeg godt kunne tenkt meg å jobbe med etter endt utdanning.

Kilde: www.statoil.com.

Praksisprosjekt hos Salten Kraftsamband produksjon, Fauske

clip_image002

Mitt navn er Lasse Sivert Elsbak, og jeg kommer fra Hamarøy. I sammenheng med faget Praksisprosjekt 2010 gjennomfører jeg min praksis hos Salten Kraftsamband produksjon (SKS produksjon), på Fauske.

 Selskapet

Salten Kraftsamband eier 9 kraftstasjoner, som til sammen produserer 1,8 TWh/år. Dette gjør dem til den største kraftprodusenten i Nord-Norge, etter Statkraft. Norges samlede produksjon av kraft er på ca. 120 TWh/år. SKS har ingen sluttbrukere, men selger kraften sin til kraftleverandører området. SKS produksjon styrer alt som har med kraftproduksjon i bedriften å gjøre, som for eksempel vedlikehold av kraftverk og alt som hører med.

Min oppgave

Mitt hovedfokus i praksisperioden skal være Sjønstå Kraftverk i nærheten av Sulithjelma, der de nå utfører en full maskinrevisjon. Sjønstå har to francisturbiner, begge på 35MW, og begge skal byttes eller utbedres. Dette betyr at jeg er 700m inn i fjellet og hjelper til med å demontere og heise ut deler på opp mot 200 tonn. Hver maskin har kuleventil, generator, turbin og sugerør, som alle plukkes fra hverandre før de heises ut. Det er vanlig med en stor traverskran i taket av maskinsalen, og luker i gulvet ned til turbinen slik at man får delene inn og ut.

Sjønstå ble ferdigstilt i 1983, og dette er første gangen det utføres en revisjon på anlegget. Denne revisjonen er en sjelden mulighet for meg til å sette meg inn i oppbyggingen av et vannkraftverk med francisturbin, og vannkraftverk generelt. Montørene i firmaet hjelper meg ofte med å identifisere de individuelle delene, og ingeniørene er behjelpelige med å forklare tegninger av anlegget. Det brukes mest papir- og 2D-tegninger ute på stasjonene, selv om 3D-tegninger som oftest er lagd i ettertid.

clip_image004

Oppsummering

Jeg har også vært med på befaring av andre stasjoner, luker og demninger i området. Inntak til kraftverkene er ofte litt utenfor allfarvei, i fin natur, og turen føles mer som en fjelltur med matpakke enn en befaring. Noen lokasjoner bruker man helikopter for å nå frem til, men til de fleste brukes det bil, da det finnes veier helt fram.

Ingeniørene i SKS produksjon er mye ute på befaring og i møter rundt på de forskjellige stasjonene, og nå i revisjonstiden hender det at de er i utlandet og kontrollerer produksjon av nye deler til kraftverkene.