Tag Archives: høgskoleingeniør

Praksisprosjekt hos Sjøfartsdirektoratet

clip_image002Heisann, midt navn er Tom Kristian Halland og jeg kommer fra Napp i Flakstad kommune. I forbindelse med praksisprosjektet ved Høgskolen i Narvik er jeg hos Sjøfartsdirektoratet, hvor jeg skal være 1 uke på hovedkontoret i Haugesund, 1 uke på stasjonen i Svolvær og 1 uke på stasjonen i Harstad.

 

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er underlagt Nærings- og handelsdepartementet, og har som kjerneoppgaver:

 • å påse og medvirke til at norske skip og rederier holder en høy sikkerhets- og miljømessig standard
 • å påse og medvirke til at sjøfolk på norske skip har gode kvalifikasjoner, arbeids- og levevilkår
 • å påse at fremmede skip i norske farvann og havner overholder internasjonale regler

(http://www.sjofartsdir.no/no/Om-Sjofartsdirektoratet/Hva-gjor-vi/)

Under mitt opphold i Haugesund var jeg på fiskefartøyavdelingen, og som navnet tilsier, arbeider de der med fiskefartøy som er over 15 meter lang.
Når et fartøy skal bygges eller ombygges er det flere forskrifter som skal oppfylles. Det kan være hvor redningsutstyr er plassert, hvor stor kapasitet brannpumper har og at fartøyet har tilstrekkelig stabilitet. Ingeniørene på hovedkontoret i Haugesund får inn planer/plansjer på det som er krevd for den fartøy størrelsen, og går gjennom dette og sjekker at de forkrifter som er gjeldene blir oppfylt.

 

Mine oppgaver:

Jeg har da vært med på arbeid som går under den:

 • ”nautiske” delen, altså redningsutstyr og redningsarrangement, lys- og lanternearrangement og radioutstyr.
 • Brannsikkerhet delen, altså alt som har med brann å gjøre for eksempel brannpumper, brannalarmer osv
 • Stabilitet og skrog

Arbeidsprosessen er stortsett felles for alle delene, bare at ansvarsområdet er forskjellige. På brannsikkerhetsdelen var jeg med på å godkjenne brannsikkerhetsplaner. Da får de en plansje der alt brannsikkerhetsutstyr og rømmningsveier er inntegnet, også sjekket vi at de gjeldene forskrifter er oppfylt. Eksempel på et krav er at det skal være brannvarslere på alle dekk i en båt, og at det skal høres på hele båten. Når planen er gått gjennom utarbeides det et vedtak, altså om planen kan godkjennes eller ikke. Dersom planen ikke kunne godkjennes blir grunner til dette skrevet på vedtaket, og henvisningen til forskriften.

På stabilitet og skrogdelen var jeg med på å gå gjennom en stabilitetsrapport som var utarbeidet for et fartøy. Jeg var også med på å måle lengder på arbeidstegningene for å sjekke at de mål som var satt opp var riktige.

 

Oppsummering:

Jeg har i løpet av uken i Haugesund fått et innblikk i hvordan en ingeniør arbeid, og hvor viktig det er at en ingeniør er nøye i sitt arbeid. Jeg er også overrasket over hvor ”bredt” fagfelt en ingeniør ofte må ha.

Praksisprosjekt hos Axess AS og Sensorlink AS.

praksisprosjekt Axess Mitt navn er Espen Stamnes og kommer fra Harstad, jeg har praksis i firmaene Axess AS og Sensorlink AS.

 

Axess AS

Axess er serviceselskap med hovedkontor i Molde, de holder på med med inspeksjon, engineering og konstruksjon mot olje og gassindustrien. De leverer kompetanse og utstyr innenfor grener som maskin, marin, bygg og materialteknologi.

Hovedpunktene til Axess sitt virke er:

 • Inspeksjon og sertifisering av kraner, bore- og løfteutstyr.
 • Utvikling av løfteprosedyrer.
 • Vedlikehold, modifisering og utskiftning av kraner offshore.
 • Strukturell analyse.
 • Inspeksjon av trykksatte systemer, skrog/struktur og boretårn.

Axess ble etablert i 1998 og har i dag ca 190 ansatte. Her er ca 80 operatører, mens resten består av ingeniører og sivilingeniører.  De har avdelinger i Molde, Bergen, Trondheim, Kristiansund, Orkanger og Rio de Janeiro i Brazil.

Jeg er i Trondheimsavdelingen, her er det 12 ansatte hvor alle er ingeniør/sivilingeniør.

Sensorlink AS

Sensorlink utvikler og produserer utstyr til overvåkning av rør i olje og gassindustrien. Utstyret som Sensorlink leverer kan brukes til å overvåke korrosjon og endring i veggtykkelse av rør. De ble etablert i 1997 og ble i fjor oppkjøpt av Axess. De har i dag fire ansatte.

 

Mine oppgaver

Jeg jobber nå med å designe et belte som skal brukes til å feste utstyr som skal leveres til et oppdrag på på en plattform i nordsjøen. Dette gjøres i samarbeid med ingeniørene i Sensorlink.

Jeg har levert tegninger til produksjon av deler som skal brukes til støping og testing av det endelige produktet. Jeg har også anvaret for å følge opp enkelte leverandører.

Siden dette utstyret skal brukes offshore, har jeg bruk en del tid på å sette meg inn i standardene som kreves, som i stor grad er NORSOKstandardene.

Jeg deltar også på internmøter i Axess, og setter meg inn i Axess sine interne prosjektsystemer. Slik får jeg større innsikt i hverdagen for en ingeniør.

Tegneverktøyet jeg bruker her er SolidWorks, som i likhet med Autodesk Inventor er 3DCAD programvare. Siden vi på HiN har fått opplæring i Inventor, har det vært en bratt læringskurve, men samtidig en veldig god erfaring å ta med seg videre. Jeg har nå kjennskap til de to ledende tegneverktøyene som brukes av ingeniører i verden.

Det er bra å kunne sette kunnskapene fra studiene ut i det virkelige liv, man ser fort at det man lærer faktisk er relevant! Etter praksisperioden vil jeg derfor sitte igjen med både gode erfaringer og mye motivasjon for siste året på bachelor. Praksisprosjektet er et unikt tilbud til studenter på Industriteknikk som jeg vet mange andre misunner oss.

Praksisprosjekt hos Polarkonsult A/S

clip_image002Vi er to studenter ved Høgskolen i Narvik, Håvard Jakobsen fra Grundstad i Lofoten og Anja-Renate Høiseth fra Harstad. Som en del av første semester 3. året skal vi gjennomføre et praksisprosjekt. Vi har vært så heldige å få være utplassert hos Polarkonsult A/S. Det er en rådgivende ingeniørbedrift innenfor skipsindustrien, som ble startet i 1974. Med sin brede kompetanse mottar de både nasjonale og internasjonale oppdrag, og er blitt en av de ledende aktørene innenfor sitt felt i Norge.

De har en stab på litt over 20 ingeniører og øvrig administrasjon, med hovedkontor i Harstad og et mindre bransjekontor lokalisert i Tromsø. Det utføres tjenester som styrke-, stabilitetsberegninger og strukturanalyser i forbindelse med både ombygging og bygging av nye skip. Det utføres også øvrig kontroll og godkjenning av eksisterende fartøy og fartøy for bruk i oljeberedskap. Samt utredninger for Havarikommisjonen. Polarkonsult A/S er også et såkalt ”Godkjendt Foretak” der de på vegne av Sjøfartsdirektoratet utfører kontroll og sertifisering av eksisterende fiskefartøy mellom 10,67 og 15 m.

Vi er nå halvveis i praksisperioden og har satt oss inn i organiseringen av bedriften. Vi har fått være med på krengeprøve der man ved hjelp av vekter får båten til å krenge til begge sider. Man måler så ved hjelp av pendler den resulterende krengevinkelen, for å finne ut om den har god stabilitet eller ikke. Deretter gjorde vi utregninger ut fra de resultatene vi hadde fått og bestemte båtens stabilitet. Har også tegnet planer av utsetningsarrangement for MOB-båt ved hjelp av autocad. Videre har vi gjort sluttkontroll på tegninger og evakueringsanalyser av passasjerbåter.

Dette har vært svært lærerikt og til tider utfordrende. Vi har tilegnet oss mye ny kunnskap innenfor marin teknikk og industri. Vi synes dette er en kjempegod ordning, den gir oss som studenter mulighet for å komme ut i det virkelige livet, å se hva vi kan komme til å jobbe med etter endt utdannelse. I tillegg til at det er en kjempestor motivasjon nå når vi tar fatt på siste året.

Med vennlig hilsen Håvard og Anja-Renate.

Praksisprosjekt ved Statoil, Hammerfest LNG

 

 

image Mitt navn er Roy Tommy Fagerheim, og kommer fra Karasjok som ligger i Finnmark fylke. Jeg skal ha praksis plass ved Statoil, Hammerfest LNG, som også ligger i finnmark fylke.

 

Statoil, Hammerfest LNG

Statoil, Hammerfest LNG ligger på Melkøya like utenfor Hammerfest. Statoil har ca.300 ansatte ved anlegget og hovedproduksjonen er gass. Melkøya er Europas første LNG anlegg, har ingen overflate installasjon i havet og gassen fraktes 150 km i rør fra reservoarene ute i havs til produksjonsanlegget i Melkøya.

Oppgaver

Først måtte jeg ta sikkerhetskurser som innhold HMS-bestemmelser for å få id-kort og adgang til produksjonsanlegget i Melkøya. Vært med i møter, befaringer og planlegninger. Har også fått jobbe mye med 3D Autodesk.

 

Inntrykk

Nå har jeg fått oppleve hvordan det er å jobbe som ingeniør. Det har vært veldig lærerikt og fått se hva man utdanner seg til, og hva man skal jobbe etter endt utdanning. Spesielt er det også få jobbe med et så stort konsept, og få se at det er virkelig godt samarbeid og arbeidsmiljø mellom ansatte i Statoil.  

 

Kilder

http://www.statoil.com/no/OurOperations/ExplorationProd/ncs/Pages/SnohvitNewEnergyHistoryIneNorth.aspx

Praksisprosjekt NCC Construction A/S, avdeling Finnsnes

IMG_1074

Hittil i praksisperioden på NCC Construction A/S, avdeling Finnsnes, har jeg vært med på utarbeiding av HMS-plan for Prosjekt ”Sindre Njunis II” med prosjektingeniør Kjetil Nilsen. Prosjektet går ut på rehabilitering av vann, ventilasjon og elektrisk materiell i tunellen opp til radarstasjonen på toppen av Njunis som ligger i Målselv kommune.

Jeg har skrevet vedlikeholdsskjema til VAMMAS RG 286 6X6 veihøvel, hjullastere Volvo L70DHD/L90F + klippeaggregater til rekkverk/grein/kantslått til begge hjullastere.

Jeg har lest gjennom funksjonskontrakt ”DOV Senja 1903” som er en 5 års kontrakt som omhandler helårs drift og vedlikehold av alle riksveier, fylkesveier og gang/sykkelveier på Senja og Lenvik-halvøya for å sette meg inn i hva den går ut på, for så å revidere årsplan/aktivitetetsplan for ” DOV Senja 1903”. NCC Construction A/S har 3 år igjen på kontrakten.

Jeg har også vært på befaring av en lekter for mulig leie i forbindelse med regning av anbud om bygging av ny fyrlykt i Gisundet utenfor Finnsnes.

Ellers har jeg deltatt på møter innad i bedriften som omhandler ”Funksjonskontrakt Senja”, og fått innblikk i hvordan driften og vedlikeholdet utføres, og hvordan det er å jobbe under Statens Vegvesen som er byggherren for funksjonskontrakten.

Høydepunktet denne uken var en avviksrapport fra byggherren som omhandlet en privatmann som hadde laget sin egen fotgjengerovergang ved avkjøringen sin. Ulovlig selvfølgelig, dog meget morsomt.

Kenneth Berntsen

Praksisprosjekt ved Nexans Norway AS på Rognan

clip_image002

Elev 480285 som kommer fra Mo I Rana går nå 3.året på høyskolen i Narvik. Han tar sitt praksisprosjekt hos Nexans Norway AS som ligger på Rognan i nordland. Dette er en 3-ukers utplassering hos en meget hjelpsom og intresang bedrift med 170 ansatte. Det jobber ca 17 ingeniører der som blir fot fulgt av eleven for å se og lære hva en ingeniør jobb er.

Nexans på Rognan er en av 5 bedrifter i Nexans Norway AS med hovedkontor i Oslo. I verden finnes det Nexans bedrifter i 39 land med over 22700 ansatte og med hovedkontor i Paris.

På Rognan har de spesialisert seg på signal og styrekabler som brukes til havs. Leverer ca 80 % av all fiber optisk sjøkabel langs Norske kysten, men mye blir og laget til brukere i utlandet. Egen produkter som de har utviklet, er de verdens ledende på i sitt bruksområde. Kabler til ROV (Control of remotely operated vehicles) er et av varemerkene deres. Lange fiberoptiske kabler hvor kjernen er innkapslet i rustfritt /syrefast stål er de så å si alene i å lage. Kundene krever lengre og lengre kabler men pga vekt er det ikke så mange som kan levere det. Dette har de på Rognan løst med ett nytt transport system. Her blir kabelen fraktet i en ca 3km lang transport gate under bakken fra produksjonslinje fram til en dypvanns kai, eller rett på båt. Kabler med en lengde på 400km er ikke uvanlig.

Før drev de på med telefonkabel og en kan vel si att all telekabel i Norge er laget på Rognan. Viktige brukere av deres produkter er og olje installasjoner til havs.

Nexans på Rognan har gitt eleven innblikk i bedriftens historie, HMS, oppbygging, styring, produksjon, vedlikehold og kvalitet sikring. Bedriften er hele tiden under utvikling og en ny produksjons linje er under oppbygging. Nye systemer innen kvalitet sikring er og under arbeid som krav fra kunder. Eleven vil videre være med på dette. Ansatte har vært hyggelige og vist hvordan produktene blir laget og fortalt mye om hvorfor ting blir gjort på den måten(og hvorfor en kabel ikke bare er en kabel men mye mye mer). Studentens kontaktperson i bedriften har og gått på høyskolen i Narvik innen industriteknikk.

Praksisprosjekt ved Tandberg, Lysaker

clip_image002

Mitt navn er Suzanne Dahn og jeg kommer fra Bodø. Jeg går 3.året Industriteknikk. I forbindelse med praksisperioden har jeg vært så heldig å få være hos Tandberg Lysaker.

Tandbergs virksomhet

Tandberg ble i vår oppkjøpt og heleid av det amerikanske selskapet Cisco, og er nå en del av Cisco TelePresence Technology Group. Tandberg- delen av Cisco har hovedkontor på Lysaker, men har også utviklingsavdelinger i UK, Bangalore- India og på New Zealand. Før oppkjøpet var det ca 1500 ansatte i Tandberg. I Cisco er det rundt 65 000 ansatte.

Tandberg leverer Telepresence løsninger, videokonferansesystemer og nettverks infrastruktur. Visjonen deres er å forandre måten mennesker kommuniserer på. Bedrifter som benytter seg av videokonferansesystemene deres kan bl.a øke effektiviteten, styrke samarbeid og redusere reisekostnader. Tandberg har de to siste årene blitt kåret til Norges beste arbeidsplass.

Min oppgave

Jeg har praksis ved divisjon R&D (research and development), og følger et team som jobber med utvikling av codecer, i hovedsak hardware. Teamet består av en teamleder, 2 prosjektledere, 2 industridesignere, 3 maskiningeniører og en som jobber litt på siden, med internasjonalisering. En codec er en enhet eller dataprogram som er i stand til koding/ eller dekoding av digital lyd eller signal. Denne kan inngå i et videokonferanse system som også består av kamera, og skjerm.

Fram til nå i praksisperioden min har jeg brukt mye tid på å sette meg inn i de ulike produktene Tandberg utvikler og produserer. Hva består f.eks en codec av? Jeg har blandt annet fulgt en industridesigner og hvordan det jobbes med feks skisser til nye løsninger i nye produkter. Fulgt rebrandingprosessen i forbindelse med overgangen til Cisco og hvordan endringer gjøres i forhold til en produktendring.

I løpet av de siste dagene i praksisperioden skal jeg få en grundigere omvisning i de ulike avdelingene, og en enkel innføring i dataverktøyene de bruker. Jeg skal på fabrikkbesøk hos en av produsentene til Tandberg, og ut i felten å se at et nytt komplett videokonferanse rom bli installert.

Oppsummering

Praksisperioden er en obligatorisk del av studiet og er en unik mulighet til å få innblikk i hvordan en ingeniørs hverdag fortoner seg. For min del har det vært lærerikt i forhold til å forstå at man må være allsidig og ha kunnskaper på flere områder. Forståelsen for ulike prosesser er større. Som for eksempel produktutvikling, behovet for kontroll I alle ledd og logistikk som må til for å få et produkt til produksjon og ut til kunde.