Tag Archives: havbunnsinstallasjoner

Valgemnet Subsea Installasjoner

NewImage33 studenter ved Høgskolen i Narvik har nå valgt det nye emnet “Subsea Installasjoner” som ett av sine valgemner.   Emnet er inndelt i 15 moduler hvor studenten får en gjennomgang av alle ledd i tilknytning til petroleumsproduksjon og bruk av havbunnsinstallasjoner.

Studentene skal i løpet av emnet arbeide i grupper eller selvstendig, og skal på egen hånd gjøre fordypende studier av utvalgte emner.

Emnet er tilpasset studieplanen til Industriteknikk, men studenter fra studieretningen Prosessteknologi er også kvalifisert til å følge emnet.