Tag Archives: hovedprosjektene

Hovedprosjekt Industriteknikk, våren 2010

Ved studiet Industriteknikk er det nå 4 studentgrupper som arbeider intenst med sluttspurten på sine hovedprosjekt. Helt siden desember 2009 har studentene arbeidet med planlegging og gjennomføring av hovedprosjektene.

Alle gruppene har fått beskrevet sine oppgaver av industribedrifter, og oppgavene er faktisk meget aktuelle spørsmål for alle bedriftene. Studentgruppene arbeider derfor tett med sine kontaktpersoner i bedriftene. Noen av studentene har også vært periodevis hos oppdragsgiver og arbeidet med hovedprosjektet derfra.

Studentene har nå gjennomført tre underveispresentasjoner av sitt arbeid. Først ble studentgruppenes prosjektplan presentert i et eget møte og deretter har det vært gjennomført to statusmøter. Under statusmøtene har studentene lagt fram en rapport om deres faglige og ressursmessige framdrift.

Oppgavene som det arbeides med bærer titlene:

  1. Platevarmeveksler – Oppdragsgiver Statoil Hammerfest/Melkøya
  2. A-FRAME for launching ROV’s – Oppdragsgiver RAPP HYDEMA, Bodø
  3. Kran for sjøsetting av tidsvannskraftverk – Oppdragsgiver Hydra Tidal AS, Harstad
  4. Vertikal akslet vindkraftverk – Oppdragsgiver Nordkraft Vind, Narvik

Nå gjenstår den avsluttende presentasjonen samt innlevering av en omfattende sluttrapport.