Tag Archives: industrial engineering

Praksisprosjekt hos Axess AS og Sensorlink AS.

praksisprosjekt Axess Mitt navn er Espen Stamnes og kommer fra Harstad, jeg har praksis i firmaene Axess AS og Sensorlink AS.

 

Axess AS

Axess er serviceselskap med hovedkontor i Molde, de holder på med med inspeksjon, engineering og konstruksjon mot olje og gassindustrien. De leverer kompetanse og utstyr innenfor grener som maskin, marin, bygg og materialteknologi.

Hovedpunktene til Axess sitt virke er:

  • Inspeksjon og sertifisering av kraner, bore- og løfteutstyr.
  • Utvikling av løfteprosedyrer.
  • Vedlikehold, modifisering og utskiftning av kraner offshore.
  • Strukturell analyse.
  • Inspeksjon av trykksatte systemer, skrog/struktur og boretårn.

Axess ble etablert i 1998 og har i dag ca 190 ansatte. Her er ca 80 operatører, mens resten består av ingeniører og sivilingeniører.  De har avdelinger i Molde, Bergen, Trondheim, Kristiansund, Orkanger og Rio de Janeiro i Brazil.

Jeg er i Trondheimsavdelingen, her er det 12 ansatte hvor alle er ingeniør/sivilingeniør.

Sensorlink AS

Sensorlink utvikler og produserer utstyr til overvåkning av rør i olje og gassindustrien. Utstyret som Sensorlink leverer kan brukes til å overvåke korrosjon og endring i veggtykkelse av rør. De ble etablert i 1997 og ble i fjor oppkjøpt av Axess. De har i dag fire ansatte.

 

Mine oppgaver

Jeg jobber nå med å designe et belte som skal brukes til å feste utstyr som skal leveres til et oppdrag på på en plattform i nordsjøen. Dette gjøres i samarbeid med ingeniørene i Sensorlink.

Jeg har levert tegninger til produksjon av deler som skal brukes til støping og testing av det endelige produktet. Jeg har også anvaret for å følge opp enkelte leverandører.

Siden dette utstyret skal brukes offshore, har jeg bruk en del tid på å sette meg inn i standardene som kreves, som i stor grad er NORSOKstandardene.

Jeg deltar også på internmøter i Axess, og setter meg inn i Axess sine interne prosjektsystemer. Slik får jeg større innsikt i hverdagen for en ingeniør.

Tegneverktøyet jeg bruker her er SolidWorks, som i likhet med Autodesk Inventor er 3DCAD programvare. Siden vi på HiN har fått opplæring i Inventor, har det vært en bratt læringskurve, men samtidig en veldig god erfaring å ta med seg videre. Jeg har nå kjennskap til de to ledende tegneverktøyene som brukes av ingeniører i verden.

Det er bra å kunne sette kunnskapene fra studiene ut i det virkelige liv, man ser fort at det man lærer faktisk er relevant! Etter praksisperioden vil jeg derfor sitte igjen med både gode erfaringer og mye motivasjon for siste året på bachelor. Praksisprosjektet er et unikt tilbud til studenter på Industriteknikk som jeg vet mange andre misunner oss.

INVITATION to DIM** Technology Workshop

Time: Wednesday Jan 26th 2011, 08:30-17:30
Place: Høgskolen i Narvik, Lodve Langesgt. 2, Norway

Download the program here


This seminar is especially targeted to management, design, development and production
personnel of SME-companies in various branches. But of course all other interested are
welcome!

The contents of this seminar is focused on Digital Product Process (DPP), this time especially
on modern designing tools, robotics and some practical cases in the manufacturing process.
These topics are discussed by experts from participating Universities and research
organizations (see below). For more details, please see the enclosed seminar program.

Besides the presentations and hands-on exercises we look forward to interesting discussions
on related issues with the experts of participating companies as well as the arranging
organizations. This really might be a good possibility for Your Company.

We Welcome You to take part in this interesting event, with many possibilities to benefit
from Nordic co-operation!

Please send your response of participation to your local national contact at
the latest January 21th 2011.

Contact information

:
Finland                                                   Sweden                                                              Norway
Jouko Kärkkäinen                             Henrik Nergård                                               Bjørn Solvang
CENTRIA                                          Luleå University of Technology                     Høgskolen i Narvik
Jouko.Karkkainen@centria.fi             henrik.nergard@ltu.se
                                     bjs@hin.no
+358 40 808 5115                               +46 70 395 9968                                                 +47 769 66 227

To all of our new and old students!

clip_image001Welcome to the department of Industrial Engineering (IN).

Some of you are just starting your academic career by attending our B.Sc programme while others are more experienced and will join the M.Sc studies. Some have travelled far (China, India, Iran a.o.) while others are locals, or as we say it in Norwegian “Narvik vaering”. Common for all of you are the high expectations of the years to come and the work to be done…. and you are right; expectations should be high, both towards the study you have chosen and the IN professionals. I can ensure you: IN staff will do their best to give you a modern, professional education of the highest standard.

You have made a good choice of study, and by managing your studies well you are facing a prosperous future as working engineers. Our previous students have managed to get well-paid jobs and are found working in all kind of technology based businesses. Many have got management positions and responsibilities. You can read some of their stories on these pages.

These pages are our NEW web- journal (or BLOG). Here you will find updated information or say “what’s on” at our department. You can even participate through comments, or publish your own articles. We wish to develop this to a lively meeting place for students, staff, industry and other guests. Until recently most articles are written in Norwegian only, but from now on many articles will be produced in English.

For those of you who are new to the department please visit us at A-BLOCK 4th floor.

Yours Sincerely

Bjørn Solvang
Professor

Head of Department