Tag Archives: Industriell

DIM Portalen er nå oppe

Interreg prosjektet Digital Intergrated Manufacturing , som høgskolen i Narvik er en deltaker i, har nå fått opp sin web-portal.   Prosjektets mål er å øke kompetanse hos personell i små og mellomstore bedrifter slik at deres konkurransekraft økes samt at en øker samarbeidet mellom innovasjons- og utdanningsmiljøer hvor en kan tilby næringslivet og andre aktører innenfor programområdet spisskompetanse innenfor produkt- og produksjonsutvikling.

Målet med prosjektet er å forbedre den globale konkurransekraften hos små og mellomstore produksjonsbedrifter gjennom å ta i bruk informasjonsteknologi innenfor hele tilvirkningskjeden, fra markedsføring/salg, produkplanlegging/design og tilvirkning.

Prosjektets web-portal skal gi bedriftene førstehåndsinformasjon om de ulike deler av programområdet, og målet er at portalen skal bli en naturlig inngang for kunnskapsinnhenting, informasjon og kommunikasjon mellom næringsliv og utdanningsmiljøene i Finland, Sverige og Norge.  

Adressen til portalen er:  www.dimportal.eu

Masteroppgave for Hydra Tidal

image

Stud. tech. Eleonora Burlakova, Industriell teknologi, har arbeidet med sin masteroppgave i samarbeid med bedriften Hydra Tidal i Harstad <http://www.hydratidal.no/>.

Bedriften har utviklet tidevannskraftverket Morild. Dette er en flytende konstruksjon som er forankret til sjøbunnen v.hj.a. kjettinger og anker. Kraftverket er basert på samme prinsipp som horisontalakslede vindturbiner. Det har fire toblads turbiner som er nedsenket i vann og utnytter energien i tidevannstrømmer og havstrømmer. En prototyp av kraftverket er under bygging i Harstad. Prototypen planlegges satt i kraftproduksjon i Gimsøystraumen i løpet av høsten 2010.

Sentrale elementer i konstruksjonen er de åtte turbinbladene. Hvert blad har en total lengde på ca. 9 meter og er dimensjonert i forhold til en vannstrøm på opp mot 6 knop. Materialet i bladene er limtre av furu.

Eleonora har i sin masteroppgave arbeidet med å designe et fullskala produksjonssystem for turbinbladene til kraftverket, med en antatt årsproduksjon på ca. 360 enheter. Hun har utarbeidet produktstruktur, produksjonsplan og oversikt over maskiner og utstyr nødvendig for sammenstilling av ei produksjonslinje.

Basert på dette har hun designet en produksjonslayout for effektiv materialflyt. Videre har hun modellert og testet ut produksjonssystemet v.hj.a. Automod. Et viktig resultat av arbeidet er at hun har klart å legge opp til en produksjon av turbinbladene med en kapasitet på åtte blad per uke, og hvor materialforbruket av trevirke er betydelig redusert i forhold til først antatt.

Fredag den 18. juni presenterte Eleonora resultatet av arbeidet sitt for bedriften i Harstad. Etter presentasjonen uttalte FoU-direktør Svein Henriksen: ”Hun har gjort en kjempejobb, som vi vil ha meget god nytte av i vårt videre arbeid med utviklingen av Morild”.

 

Wei Deng Solvang til EXPO 2010 i Shanghai.

Førsteamanuensis Dr. ing. Wei Deng Solvang fra Industriell teknologi er invitert til Norges Dag på verdensutstillingen EXPO 2010 i Shanghai. Norges Dag åpnes offisielt 28.mai av HKH Kronprins Haakon Magnus fulgt av et spennende kulturprogram med blant annet Frikar dansegruppe med Qing Pu Wushu group, Trondheimsolistene, Sissel Kyrkjebø, Secret Garden, Trondheim Symfoniorkester dirigert av Tan Dun, med soloist Eldbjørg Hemsing.

Solvang og Høgskolen i Narviks arbeid for å bedre levevilkår i rurale områder har gjort seg så bemerket i Kina at hun allerede 27.mai er bedt å presentere deler av dette arbeid på den norsk-kinesiske energi og miljøkonferansen ”Cleaner Environment- Better Life”.Konferansen arrangeres blant annet av den Norske ambassade i Kina og åpnes av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.