Tag Archives: laboratorieutstyr

Nytt utstyr til labben

automatisering Like før påske ankom nytt laboratorieutstyr til høgskolens laboratorier. Dette utstyret er innkjøpt av eksterne midler, og utstyret er beregnet for undervisning innenfor automatiseringsteknikk.

Bedre undervisning

Utstyret gir høgskolen mulighet for å forbedre undervisningen for bla. studentene ved Industriteknikk, hvor det vil være mulig å gjennomføre laboratorieøvinger hvor temperatur, trykk, nivå skal styres i en prosess.

Utstyret er koblet til en stasjonær PC hvor studentene kan beregne og velge riktige parametre for de ulike prosessene. På PC’en kan studentene følge med responsen på prosessen ved justering av ulike parametre.

Utstyret er produsert i Tyskland og er nå testet og igangkjørt og vil inngå som laboratorieøvinger i neste studieår.