Tag Archives: Lavangen

Kran for sjøsetting av tidevannskraftverk for Hydra Tidal AS

hydra tidal Avgangsstudentene ved studieretningen Industriteknikk har nå presentert sine avsluttende hovedprosjektarbeider.  Som tredje gruppe ut var  Dan-Erik Antonsen fra Lavangen og Yashou Li fra Kina.

Studentene har på oppdrag fra firma Hydra Tidal AS i Harstad, konstruert og dimensjonert en kranstruktur av type bukk-kran. 

Kranen er tenkt å benyttes ved et sammenstillingsanlegg for flytende tidevannskraftverk.

Kranstrukturens dimensjoner måler hele 30 meter høyt, har en lengde på 32 meter og en bredde på 25 meter.

Beregningen som er gjennomført er i hovedsak statiske beregninger i hht. Norsk Standard.   De fleste beregninger er gjennomført i Ansys Mech APDL og Ansys Workbench.  Det er også gjennomført noen dynamiske analyser av konstruksjonen og i tillegg foreligger det et kostnadsestimat for konstruksjonen.

Studentgruppen har framlagt alt i en fyldig rapport med vedlegg på alle beregninger og analyser som er gjennomført.