Tag Archives: Maskin-linjen

Valgemnet Subsea Installasjoner

NewImage33 studenter ved Høgskolen i Narvik har nå valgt det nye emnet “Subsea Installasjoner” som ett av sine valgemner.   Emnet er inndelt i 15 moduler hvor studenten får en gjennomgang av alle ledd i tilknytning til petroleumsproduksjon og bruk av havbunnsinstallasjoner.

Studentene skal i løpet av emnet arbeide i grupper eller selvstendig, og skal på egen hånd gjøre fordypende studier av utvalgte emner.

Emnet er tilpasset studieplanen til Industriteknikk, men studenter fra studieretningen Prosessteknologi er også kvalifisert til å følge emnet.

Besøk på Tekniska Mässan i Stockholm

image_thumb3Tekniska Mässan i Stockholm er den ledende fagmesse for tilvirkningsindustrien, og gjennomføres på det største messeområde som en har i hele Norden.

På messen finner en leverandører fra en stor bredde av industrigrener, og utstyr for svært mange ulike oppgaver i en tilvirkningsbedrift.  Alt fra DAK/DAP systemer, større metallbearbeidingsmaskiner, måleutstyr og maskiner, automatiseringsutstyr og skreddersydde system.  Messen trekker normalt 14.000 – 15.000 tusen besøkende over de dagene i oktober som messen arrangeres.

Studentene og faglærere fra Industriteknikk hadde i lengre tid planlagt messen ett besøk, image_thumb12 og alle var relativt bevisste på hva man skulle se  etter, og at en skulle nyttegjøre muligheten til å få gode tilbud.  Siden Autocad er ett av verktøyene som nyttegjøres i undervisningen, så var standen til leverandøren Autodesk et obligatorisk besøk.  Her var det mye å studere.

Det er nå gjort flere avtaler om å utforme tilbud til Høgskolen i Narvik, på laboratorieutstyr.   Dette er utstyr innenfor måleteknikk, maskinering, automatisering og web-baserte program for styring av maskiner og utstyr.

Den Tekniska Mässan består faktisk av 4 separate utstillinger; en for tynnplatemaskiner og bearbeiding, en utstilling for emballasje og pakkemaskiner og en utstilling for elektrisk utstyr og produkter, i tillegg til tilvirkningsutstyr av ulike typer.

image_thumb13

Roar Andreassen, Øyvind Søraas, og Magnus Aanstad (bak) i en faglig diskusjon med en av utstillerne på messen.

Studietur til Stockholm for Industriteknikk

image 4-7 oktober var 3`dje årskurs ved studieretningen Industriteknikk på en lenge planlagt studiestur til Stockholm.  Sammen med studentgruppen på 9 personer,  reise også 4 faglærer fra høgskolen.  Studentene hadde gjennom ulike aktiviteter opp gjennom studietiden, skaffet tilveie inntekter som bidro til å gjøre reisen overkommelig kostnadsmessig for studentene.

Turen gikk fra Narvik med bil via Kiruna og derfra med fly ned til Stockholm.  Her hadde studentene ordnet med hotellrom midt i sentrum.

Det ble selvfølgelig også tid til sosial samvære, og første kveld gikk turen bort til Gamla Stan, imagehvor det var bestilt bord Shogun Sushi Restaurant.  Her ble god mat fortært og planer for de kommende dager gjennomgått.

Måltidet varte i flere timer, dels fordi vi hadde det svært trivelig, men også fordi det var obligatorisk å spise med pinner.  Det ble praktisert svært mange ulike holdeteknikker på pinnene, og jeg vil tro at også noen ble utviklet der og da.

På programmet for de påfølgende dagene sto nå besøk på Tekniska Messan, Teknisk museum og besøk på Scania sine fabrikker i Sødertelje.

Under messebesøket hadde faglærerne planer om å finne egnet utstyr og system som kunne imageanskaffes til høgskolens laboratorier.

Maten smakte godt, og for flere var det en ny opplevelse å spise rå fisk.   Likevel gikk alle i samlet flokk, glade og mette tilbake til hotellet for å være klar til en lang dag på messeområdet.

 

Flere rapporter følger.

Praksisprosjekt hos Hammerfest LNG

Jeg heter Dan Roger Andersen er fra Alta i Finnmark og er 34 år gammel.

Jeg går 3.året industriteknikk ved Høgskolen i Narvik. Jeg gikk Forkurs og 1.året ved Filial Alta, og 2. og nå 3. året i Narvik.

3.året starter med et 5p fag som heter ”Praksisprosjekt”.

Her skal studenten være med i daglig drift av et firma som også sysselsetter ingeniører. Jeg fikk muligheten å være hos Hammerfest LNG, altså Statoil.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på mer enn 35års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

For å komme inn på Melkøya må man gjennom et sikkerhetskurs som varer 2-3 timer. I dette kurset går man gjennom div sikkerhetsrutiner og rutiner ved arbeidstillatelse og ”sikker jobbanalyse”. Kurset avsluttes med en eksamen.

Jeg har fått opplæring i forskjellige databehandlingsprogrammer og fått lett innføring i hvordan rapportering og videreformidling av arbeidsordrer gjøres her. Jeg er daglig med på driftsmøte på starten av dagen før jeg går i gang med det jeg har fått i oppgave.

Min oppgave har vært registrering og dokumentasjon av feil og mangler på passivt brannvern her på Hammerfest LNG. Det vil si at jeg går ute på anlegget og tar bilder, legger de inn på data og skriver ned nøyaktig hvor de befinner seg på anlegget. Når jobben er gjort skal dette materialet legges inn i en powerpoint presentasjon og overleveres vår oppdragsgiver. Jeg har også vært på anlegget og registrert hvilke type ventiler og solenoider som er installert på en modul. Dette måtte gjøres for å få dokumentert dette i et dataprogram med oppdaterte tegninger over anlegget.

Å jobbe for Statoil har vært veldig spennende, spesielt siden vi får gå gjennom hele anlegget å inspisere alle disse enorme konstruksjonene. Her er mange ansatte som jobber i team, og løser problemene sammen. Alle er strukturert og fokusert på hver sine områder. Ser for meg at dette er noe jeg godt kunne tenkt meg å jobbe med etter endt utdanning.

Kilde: www.statoil.com.

Praksisprosjekt hos Saltdalshytta AS

imageMitt navn er Nedim Botic og jeg kommer fra Røkland i Saltdal kommune. Jeg går 3.året Industriteknikk. I forbindelse med praksisperioden har jeg vært så heldig å få være hos Saltdalshytta.

Saltdalshytta

Saltdalshytta A/S er Norges største hytte produsent og leverer ca. 400 hytter årlig. Fabrikken er lokalisert på Rusånes i Saltdal kommune, det er ca 75-80 ansatte i bedriften. Nylig kjøpte de Røros hytta og ekspanderte dermed inn i markedet for laftede hytter.

De produserer alle hyttene sine i elementer og gjør dette i et automatisert produksjonsbånd som er styrt av CNC – maskiner. Dette er en ny og mer effektiv måte å produsere hyttene på og maskinene skal bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten på arbeidet og det endelige resultatet.

Min oppgave

Jeg har jobbet med CNC – koding, HMS, vedlikehold og som operatør av maskinene. CNC – kodingen var noe nytt som jeg ikke har hatt erfaring med til nå, men var forholdsvis interessant. Jeg har vært med på vedlikeholdsarbeid av maskinene, vi skiftet slitedeler, kalibrerte og sjekket maskinene. Bedriften har som tidligere nevnt 4 forholdsvis nye CNC – maskiner som brukes til å produsere hyttene. Jeg har jobbet som operatør på hver av de maskinene og styrt produksjonen, ca. 1-2 dager ved hver maskin. Jeg har vært med på produksjons, vedlikeholds og vernemøter.

Oppsummering

Praksisperioden er et obligatorisk fag som er en unik mulighet til å få innblikk i hvordan en ingeniørs hverdag fortoner seg. For min del har det vært lærerikt i forhold til å forstå arbeidsoppgavene og utfordringene som en arbeidsdag kan by på. Forståelsen for ulike prosesser er større. Som for eksempel produktutvikling, behovet for kontroll, vedlikehold, HMS og logistikk som må til for å få et ferdig produkt.

Ny turbinbenk ved Høgskolen i Narvik

Hei! Vi er tre gutter som jobber sammen på hovedoppgaven, vi kaller oss turbogutta! Vi er Johannes Fure Hoff, Daniel Bjørkman og Magnus Fure Kristensen.

Vi skal utarbeide en ny vannturbinlab på HiN. Den forrige turbinen ble ødelagt så vi fikk i oppgave å bestille og montere en turbinbenk. Denne skal inneholde en Pelton-, Francis-, og Kaplanturbin. Disse kan gi energi til en generator.  

Hele benken skal være helt datastyrt fra en PC i labben, denne vil være koblet til internett sammen med flere webkameraer slik at også nettstudenter vil ta nytte av turbinbenken. Vi jobber med å få til at nettstudenter kan styre benken samtidig som de ser video av hva som skjer direkte.

Vi gjør også flere andre ting: Skriver laboppgaver som skal brukes i den nye labben, tegner en 3d-modell av turbinbenken og animerer denne. Vi utarbeider undervisningsmateriell lærere kan bruke for å tilegne seg og studentene litt ekstra kunnskap om vannturbiner(som ikke inngår i pensum).

(link til youtube-film av animasjon: http://www.youtube.com/watch?v=JArn4CDJDrk)

Bilder av 3D modell og ferdig bygget benk

Bli ingeniør innen Industriell Teknologi

Som ingeniør får man brukt sine kreative evner. Ingeniøren er med på å designe framtiden.  Yrket krever ikke at du er fysisk sterk, men at du er kreativ og har et ønske om å skape noe.

Hovedretningene innen bachelor ingeniør er maskin, data, kjemi, bygg, biologi og elektro.  Uansett hvilken linje du velger vil du få en utdanning som gir deg teknisk kompetanse og gode datakunnskaper. Ingeniører designer, konstruerer og planlegger, de kan jobbe med å bygge veier, med bioteknologi eller f.eks. utvikle avanserte dataspill.   Innen Industriell Teknologi og Industriteknikk utvikler du konstruksjoner både for offshore og landbasert industri.

Jobben vil ofte innebære kontakt og samarbeid med mennesker innen felt som administrasjon, kommunikasjon, ledelse, markedsføring og økonomi. IKT vil være et helt sentralt hjelpemiddel i de aller fleste ingeniørjobbene, noe utdannelsen gir en solid forutsetning for.

Er du opptatt av miljø? Da kan du jobbe med fornybare energikilder, renseteknologi i industrien, eller jobbe med finne å fram til gode klimaløsninger.

Behovet for ingeniører i Norge er stort. I 2010 manglet Norge 15.000 ingeniører. Samtidig er industri, næringsliv og offentlig virksomhet i stadig større grad blitt avhengig av personer med solid data- og teknologibakgrunn.  Det er derfor relativt lett å få jobb.

Ingeniøryrket gir mange muligheter både innenlands og utenlands. Mange ingeniører fra Industriell Teknologi jobber med matvarer, i musikkbransjen eller innen helsesektoren, og noen ingeniører jobber også med undervisning, nødhjelp og med forskning og utvikling.

Ingeniøren har store muligheter for å få god lønn, og svært mange stillinger gir mulighet til reiseaktivitet, både innenlands og utenlands.

Du starter med bachelorgrad innen Industriteknikk og fortsetter med en mastergrad innen Industriell Teknologi.  Her ligger framtiden.

Bistår HiN med utvikling av subsea kurs

I hele høst har 9 bedrifter innen norsk offshoreindustri bistått Høgskolen i Narvik med utvikling av et kurs innen Subsea installasjoner.  

Målet er et 10 studiepoeng kurs bestående av 12 moduler innholdende bl.a.  reservoarteknikk, brønnteknikk, havbunnsutstyr, prosessutstyr, rørledninger og stigerør, drift og vedlikehold, injeksjonssystemer, m.m.  Emnet vil i første omgang bli tilbudt som et valgemne på 5 stp. for studieretningen Industriteknikk fra høsten 2011, men kurset tilpasses allerede nå den nye rammeplanen hvor valgemene skal økes til 10 stp.    På sikt vil dette kurs også bli gjort tilgjengelig som et nettbasert tilbud.

De 9 bedrifter som inngår i samarbeidet er:

  • Acergy Norway AS
  • Det Norske Oljeselskap
  • MainTech AS
  • DOF Subsea AS
  • Technocean AS
  • Grenland Group
  • Akersolutions
  • LOMVI AS
  • Oljedirektoratet

Førstelektor Svein Ove Hareide er koordinator og sekretær for arbeidet, og utviklingen av emnet inngår også i Hareides studiepermisjon.   Første fase i arbeidet er beregnet ferdig i løpet av april måned, hvor en da vil ha ferdig pensumslitteratur på 500-600 sider.   Utviklingsarbeidet har vært spesielt da dette spesialområdet består av få store og skarpt konkurrerende aktører i markedet.   Det finne følgelig lite og vanskelig tilgjengelig litteratur på området, men ved at hver av partene bidrar litt samt at de har åpnet “dører” inn til andre ressursgrupperinger, så har dette utviklingsarbeidet gått rimelig greit.  Utviklingsarbeidet er også finansiert av Nordland Fylkeskommune.

INVITATION to DIM** Technology Workshop

Time: Wednesday Jan 26th 2011, 08:30-17:30
Place: Høgskolen i Narvik, Lodve Langesgt. 2, Norway

Download the program here


This seminar is especially targeted to management, design, development and production
personnel of SME-companies in various branches. But of course all other interested are
welcome!

The contents of this seminar is focused on Digital Product Process (DPP), this time especially
on modern designing tools, robotics and some practical cases in the manufacturing process.
These topics are discussed by experts from participating Universities and research
organizations (see below). For more details, please see the enclosed seminar program.

Besides the presentations and hands-on exercises we look forward to interesting discussions
on related issues with the experts of participating companies as well as the arranging
organizations. This really might be a good possibility for Your Company.

We Welcome You to take part in this interesting event, with many possibilities to benefit
from Nordic co-operation!

Please send your response of participation to your local national contact at
the latest January 21th 2011.

Contact information

:
Finland                                                   Sweden                                                              Norway
Jouko Kärkkäinen                             Henrik Nergård                                               Bjørn Solvang
CENTRIA                                          Luleå University of Technology                     Høgskolen i Narvik
Jouko.Karkkainen@centria.fi             henrik.nergard@ltu.se
                                     bjs@hin.no
+358 40 808 5115                               +46 70 395 9968                                                 +47 769 66 227

Praksisprosjekt ved Statoil, Hammerfest LNG

 

 

image Mitt navn er Roy Tommy Fagerheim, og kommer fra Karasjok som ligger i Finnmark fylke. Jeg skal ha praksis plass ved Statoil, Hammerfest LNG, som også ligger i finnmark fylke.

 

Statoil, Hammerfest LNG

Statoil, Hammerfest LNG ligger på Melkøya like utenfor Hammerfest. Statoil har ca.300 ansatte ved anlegget og hovedproduksjonen er gass. Melkøya er Europas første LNG anlegg, har ingen overflate installasjon i havet og gassen fraktes 150 km i rør fra reservoarene ute i havs til produksjonsanlegget i Melkøya.

Oppgaver

Først måtte jeg ta sikkerhetskurser som innhold HMS-bestemmelser for å få id-kort og adgang til produksjonsanlegget i Melkøya. Vært med i møter, befaringer og planlegninger. Har også fått jobbe mye med 3D Autodesk.

 

Inntrykk

Nå har jeg fått oppleve hvordan det er å jobbe som ingeniør. Det har vært veldig lærerikt og fått se hva man utdanner seg til, og hva man skal jobbe etter endt utdanning. Spesielt er det også få jobbe med et så stort konsept, og få se at det er virkelig godt samarbeid og arbeidsmiljø mellom ansatte i Statoil.  

 

Kilder

http://www.statoil.com/no/OurOperations/ExplorationProd/ncs/Pages/SnohvitNewEnergyHistoryIneNorth.aspx