Tag Archives: Maskin-linjen

Informasjonsmøte for Industriteknikk

26052010283 Studentene i andre årskurs Industriteknikk fikk i dag orientering om de viktige aktiviteter som skal skje i løpet av 3 dje studieår.

Undervisningsplan høst 2010

Ukeplanen for høsten ble gjennomgått og hvilke ukenummer som det vil bli undervisning og hvilke uker som det er undervisningsfri.  Studentene starter med et 3-ukers Praksisprosjekt, hvor studentene er ute alene i en industribedrift.   Studentene følger ingeniørenes arbeidsoppgaver og skal her observere, reflektere og til slutt rapportere.   Studentene skal også presentere seg på bloggen når de er ute i bedriftene.

 Valgemner

Valgemnene som studieretningen Industriteknikk tilbyr, ble også presentert.  For neste studieår vil følgende emner bli tilbudt:

  • Produksjonsteknikk II
  • Strukturell analyse
  • Marin teknikk

Emenes innhold og omfang ble gjennomgått.

 Hovedprosjektet

Hovedprosjektet er den store aktivitet i det siste studieår.  Dette er et krevende arbeid og består av mange faste aktiviteter.  Dette ble gjennomgått overfor studentene.   De studenter som nå går i tredje årskurs vil 10. juni presentere sitt arbeid, og studentene vil her bli invitert til å være tilhører på et utvalg av presentasjonene.

 Masterstudiet Industriell Teknologi

Til slutt fikk studentene presentert hva masterstudiet Industriell Teknologi inneholder og hvordan et masterstudie gjennomføres i Narvik.

Det som er spesielt for Industriell Teknologi i forhold til høgskolens andre masterstudier, er at studentene integreres aktivt inn i programområdets forskning.   Dette gir studentene en helt spesiell kunnskap og innsikt, og diplomoppgavene er også på hele 45 studiepoeng for dette studietilbudet.

Nytt utstyr til labben

automatisering Like før påske ankom nytt laboratorieutstyr til høgskolens laboratorier. Dette utstyret er innkjøpt av eksterne midler, og utstyret er beregnet for undervisning innenfor automatiseringsteknikk.

Bedre undervisning

Utstyret gir høgskolen mulighet for å forbedre undervisningen for bla. studentene ved Industriteknikk, hvor det vil være mulig å gjennomføre laboratorieøvinger hvor temperatur, trykk, nivå skal styres i en prosess.

Utstyret er koblet til en stasjonær PC hvor studentene kan beregne og velge riktige parametre for de ulike prosessene. På PC’en kan studentene følge med responsen på prosessen ved justering av ulike parametre.

Utstyret er produsert i Tyskland og er nå testet og igangkjørt og vil inngå som laboratorieøvinger i neste studieår.