Tag Archives: maskin

Multikopter som kan redde liv

Er ulykken ute og noen begraves i et snøskred, har du dårlig med tid om du skal finne vedkommende i live. Vegar Einarsen og Tommy Benjaminsen ved UiT Narvik har konstruert et multikopter som kan spare letemannskapene for kritiske minutter når alarmen går.

Espen Eidum 13.06.2016

Tommy Benjaminsen (tv) og Vegar Einarsen med prototypen av Mountain Surveyor. Foto: Espen Eidum

Hvordan kan man konstruere, produsere og bruke et transportabelt multikopter til å utføre et trygt skredsøk på kortest mulig tid, var utgangspunktet for de to bachelorstudentenes oppgave. Sist uke fikk de vist fram løsningene sine. Da var det sluttfremlegg av bacheloroppgaver for multikopterkonstruktørene samt 15 andre studentgrupper innen programområdet Maskin ved UiT Narvik. Faktisk var det såpass mange grupper i aksjon at to hele dager måtte til for at alle skulle få presentert sine oppgaver.

– Forskjellen på liv og død

For Vegar og Tommy dreide det seg altså om utviklingen av Mountain Surveyor, som de har valgt å kalle multikopteret. Utstyr for søk i skred, stor løftekapasitet, et utvidbart konsept og lang flytid er stikkord for nyskapningen. Og prototypen har så langt levert varene. I forbindelse med oppgaven ble det gjennomført et realistisk testsøk i det som ekspertene klassifiserer som et middels stort snøskred. Testen avslørte store forskjeller i tidsbruk mellom det som beskrives som et tradisjonelt skredsøk og et systematisk søk med multikopteret.

– Vi mener at det ligger en enorm tidsbesparelse i bruken av Mountain Surveyor. Og tiden du sparer kan være forskjellen på liv og død, sier de to UiT-studentene.

Praksisprosjekt hos Saltdalshytta AS

imageMitt navn er Nedim Botic og jeg kommer fra Røkland i Saltdal kommune. Jeg går 3.året Industriteknikk. I forbindelse med praksisperioden har jeg vært så heldig å få være hos Saltdalshytta.

Saltdalshytta

Saltdalshytta A/S er Norges største hytte produsent og leverer ca. 400 hytter årlig. Fabrikken er lokalisert på Rusånes i Saltdal kommune, det er ca 75-80 ansatte i bedriften. Nylig kjøpte de Røros hytta og ekspanderte dermed inn i markedet for laftede hytter.

De produserer alle hyttene sine i elementer og gjør dette i et automatisert produksjonsbånd som er styrt av CNC – maskiner. Dette er en ny og mer effektiv måte å produsere hyttene på og maskinene skal bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten på arbeidet og det endelige resultatet.

Min oppgave

Jeg har jobbet med CNC – koding, HMS, vedlikehold og som operatør av maskinene. CNC – kodingen var noe nytt som jeg ikke har hatt erfaring med til nå, men var forholdsvis interessant. Jeg har vært med på vedlikeholdsarbeid av maskinene, vi skiftet slitedeler, kalibrerte og sjekket maskinene. Bedriften har som tidligere nevnt 4 forholdsvis nye CNC – maskiner som brukes til å produsere hyttene. Jeg har jobbet som operatør på hver av de maskinene og styrt produksjonen, ca. 1-2 dager ved hver maskin. Jeg har vært med på produksjons, vedlikeholds og vernemøter.

Oppsummering

Praksisperioden er et obligatorisk fag som er en unik mulighet til å få innblikk i hvordan en ingeniørs hverdag fortoner seg. For min del har det vært lærerikt i forhold til å forstå arbeidsoppgavene og utfordringene som en arbeidsdag kan by på. Forståelsen for ulike prosesser er større. Som for eksempel produktutvikling, behovet for kontroll, vedlikehold, HMS og logistikk som må til for å få et ferdig produkt.

Bli ingeniør innen Industriell Teknologi

Som ingeniør får man brukt sine kreative evner. Ingeniøren er med på å designe framtiden.  Yrket krever ikke at du er fysisk sterk, men at du er kreativ og har et ønske om å skape noe.

Hovedretningene innen bachelor ingeniør er maskin, data, kjemi, bygg, biologi og elektro.  Uansett hvilken linje du velger vil du få en utdanning som gir deg teknisk kompetanse og gode datakunnskaper. Ingeniører designer, konstruerer og planlegger, de kan jobbe med å bygge veier, med bioteknologi eller f.eks. utvikle avanserte dataspill.   Innen Industriell Teknologi og Industriteknikk utvikler du konstruksjoner både for offshore og landbasert industri.

Jobben vil ofte innebære kontakt og samarbeid med mennesker innen felt som administrasjon, kommunikasjon, ledelse, markedsføring og økonomi. IKT vil være et helt sentralt hjelpemiddel i de aller fleste ingeniørjobbene, noe utdannelsen gir en solid forutsetning for.

Er du opptatt av miljø? Da kan du jobbe med fornybare energikilder, renseteknologi i industrien, eller jobbe med finne å fram til gode klimaløsninger.

Behovet for ingeniører i Norge er stort. I 2010 manglet Norge 15.000 ingeniører. Samtidig er industri, næringsliv og offentlig virksomhet i stadig større grad blitt avhengig av personer med solid data- og teknologibakgrunn.  Det er derfor relativt lett å få jobb.

Ingeniøryrket gir mange muligheter både innenlands og utenlands. Mange ingeniører fra Industriell Teknologi jobber med matvarer, i musikkbransjen eller innen helsesektoren, og noen ingeniører jobber også med undervisning, nødhjelp og med forskning og utvikling.

Ingeniøren har store muligheter for å få god lønn, og svært mange stillinger gir mulighet til reiseaktivitet, både innenlands og utenlands.

Du starter med bachelorgrad innen Industriteknikk og fortsetter med en mastergrad innen Industriell Teknologi.  Her ligger framtiden.