Tag Archives: Ny turbinbenk

Ny turbinbenk ved Høgskolen i Narvik

Hei! Vi er tre gutter som jobber sammen på hovedoppgaven, vi kaller oss turbogutta! Vi er Johannes Fure Hoff, Daniel Bjørkman og Magnus Fure Kristensen.

Vi skal utarbeide en ny vannturbinlab på HiN. Den forrige turbinen ble ødelagt så vi fikk i oppgave å bestille og montere en turbinbenk. Denne skal inneholde en Pelton-, Francis-, og Kaplanturbin. Disse kan gi energi til en generator.  

Hele benken skal være helt datastyrt fra en PC i labben, denne vil være koblet til internett sammen med flere webkameraer slik at også nettstudenter vil ta nytte av turbinbenken. Vi jobber med å få til at nettstudenter kan styre benken samtidig som de ser video av hva som skjer direkte.

Vi gjør også flere andre ting: Skriver laboppgaver som skal brukes i den nye labben, tegner en 3d-modell av turbinbenken og animerer denne. Vi utarbeider undervisningsmateriell lærere kan bruke for å tilegne seg og studentene litt ekstra kunnskap om vannturbiner(som ikke inngår i pensum).

(link til youtube-film av animasjon: http://www.youtube.com/watch?v=JArn4CDJDrk)

Bilder av 3D modell og ferdig bygget benk