Tag Archives: Porsanger

Platevarmeveksler – Statoil ASA, Hammerfest LNG

10062010302Avgangsstudentene ved studieretningen Industriteknikk har nå presentert sine avsluttende hovedprosjektarbeider.  Først ut var Silje Aronsen fra Porsanger , som har arbeidet med en hovedprosjektoppgave for Statoil ASA ved Hammerfest LNG.  

Det er i fra media gjort kjent med at Hammerfest LNG, Melkøya, har under oppstart og tiden etter hatt problem bl.a med lekkasjer i ulike typer av varmevekslere.

Silje Aronsen har i sin hovedprosjektoppgave, som hun framla i presentasjonen i dag,  hatt som mål å gjennomføre en studie av systemet og prosessen rundt varmevekslerne som står i prosesslinjen for CO2 fangst,  samt gjennomføre en analyse av den termisk designen av en av varmevekslerne.

Videre har S. Aronsen gjennomført en skadeanalyse av havari og feilmekanismene som knyttet til bruken av varmevekslerne.

Til slutt har Silje utarbeidet forslag til tiltak som kan være med å sikre stabil og sikker drift på varmevekslerne.

Arbeidet som er utført har fått meget god mottakelse fra oppdragsgiveren Statoil ASA.   Endelig karakter på arbeidet fra Høgskolen, vil foreligge i neste uke.

Rapporten som er utarbeidet er ikke offentlig tilgjengelig.  Dette har sin årsak i at det er beskrevet og omtalt mye viktig materiell, som Statoil ikke ønsker skal komme på avveier.