Tag Archives: produksjon

Praksisprosjekt hos Sydvaranger Gruve AS, Kirkenes

Mitt navn er Fredrik Lian og jeg kommer fra Alta. Jeg går 3. året på industriteknikk ved høgskolen i Narvik og har min praksisperiode hos www.sydvarangergruve.no i Kirkenes.

Nye Sydvaranger Gruve AS ble etablert i 2007 for å rehabilitere gruve, jernbane og produksjonsanlegg samt starte produksjon av høyverdig jernmalmkonsentrat. I dag er det ca 400 ansatte og er et norsk heleid datterselskap av selskapet Northern Iron Ltd., som er børsnotert i Australia. Jernmalmfeltet i Bjørnevatn inneholder 23 mer eller mindre adskilte jernmalmforekomster. Konsesjonsområdet, er ca. 25 km2 stort og dekker flesteparten av disse forekomstene samt at selskapet har rettighetene til alle 23 forekomster. Bjørnevannsforekomsten har vært i produksjon siden oppstart av virksomheten i 1911 og nesten uavbrutt til 1997. Malmene har enkel mineralogi og hovedmineralene er magnetitt og kvarts. Konklusjonene fra tidligere undersøkelser gjennomført viser at geologi, geoteknikk og mineralogi er meget godt undersøkt og at det foreliggende materiale er meget tilfredsstillende for moderne dagbruddsplanlegging.

Mine oppgaver:

Jeg jobber på vedlikeholdsavdelingen som server produksjonsavdelingen. Mine oppgaver har vært å følge opp èn av to vedlikeholdsstopper for rehabilitering av primærmøllen. Oppgavene innebærer å planlegge jobber, samt følge disse opp. Dette medfører underoppgaver som bestilling av deler, oppfølging av personell, rapportering av arbeidsordrer. Jeg har også blitt engasjert i prosjektering av støvreduserende tiltak i knuseverket.

Oppsummering:

Faget Praksisprosjekt er veldig lærerikt da man får et godt innblikk i en ingeniørs hverdag. For min del har dette vært en unik mulighet å lære om gruvedrift og de utfordringene de står overfor.

Seminar i produksjonsteknologi

Invitasjon til seminar i produksjonsteknologi

Tid: Tirsdag 13. desember 2011, 08:30-12:00 inkl. lunsjservering Sted: Miras adm. 2. etg., Møterom Begeistret

Kunnskapsparken Helgeland og Høgskolen i Narvik ved programområdet for Industriell teknologi inviterer til et mini-seminar innen moderne produksjon. Teknologitrender innen produksjons-prosesser (maskinering) og –automasjon (robotisering) samt produksjonsstyring og ledelse (Lean Six Sigma) vil bli presentert av høgskolens egne forskere.

Seminaret er bredt anlagt og små og store produksjonsbedrifter oppfordres til å delta, gjerne med flere deltagere. Etter hvert innlegg vil det bli tid til spørsmål og diskusjoner.

Industriell teknologi er en moderne produksjonsteknologi-utdanning på alle nivå i utdanningsstigen (B.Sc, M.Sc og Ph.D). På seminaret vil utdanningsløpene bli presentert med vekt på mulighetene innenfor desentralisert utdanning: Nettstudier til graden ingeniør, mastergrad for ingeniører i arbeid og muligheten for Nærings-Ph.D.

Se hele programmet her: Program

Praksisprosjekt hos Saltdalshytta AS

imageMitt navn er Nedim Botic og jeg kommer fra Røkland i Saltdal kommune. Jeg går 3.året Industriteknikk. I forbindelse med praksisperioden har jeg vært så heldig å få være hos Saltdalshytta.

Saltdalshytta

Saltdalshytta A/S er Norges største hytte produsent og leverer ca. 400 hytter årlig. Fabrikken er lokalisert på Rusånes i Saltdal kommune, det er ca 75-80 ansatte i bedriften. Nylig kjøpte de Røros hytta og ekspanderte dermed inn i markedet for laftede hytter.

De produserer alle hyttene sine i elementer og gjør dette i et automatisert produksjonsbånd som er styrt av CNC – maskiner. Dette er en ny og mer effektiv måte å produsere hyttene på og maskinene skal bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten på arbeidet og det endelige resultatet.

Min oppgave

Jeg har jobbet med CNC – koding, HMS, vedlikehold og som operatør av maskinene. CNC – kodingen var noe nytt som jeg ikke har hatt erfaring med til nå, men var forholdsvis interessant. Jeg har vært med på vedlikeholdsarbeid av maskinene, vi skiftet slitedeler, kalibrerte og sjekket maskinene. Bedriften har som tidligere nevnt 4 forholdsvis nye CNC – maskiner som brukes til å produsere hyttene. Jeg har jobbet som operatør på hver av de maskinene og styrt produksjonen, ca. 1-2 dager ved hver maskin. Jeg har vært med på produksjons, vedlikeholds og vernemøter.

Oppsummering

Praksisperioden er et obligatorisk fag som er en unik mulighet til å få innblikk i hvordan en ingeniørs hverdag fortoner seg. For min del har det vært lærerikt i forhold til å forstå arbeidsoppgavene og utfordringene som en arbeidsdag kan by på. Forståelsen for ulike prosesser er større. Som for eksempel produktutvikling, behovet for kontroll, vedlikehold, HMS og logistikk som må til for å få et ferdig produkt.

Masteroppgave for REC ScanCell AS

Ilya

REC Scancell AS er et datterselskap av industrikonsernet REC ASA. Bedriften produserer multikrystallinske solceller med høy virkningsgrad og kvalitetsnivå.

Fra oppstarten i 2003 har fabrikken ekspandert betydelig, og i 2008 ble to nye topp moderne produksjonslinjer igangsatt. Årlig produksjonskapasitet er per dato på hele 250 MW solceller.

Bedriften arbeider kontinuerlig for å forbedre produksjonslinjene og redusere nedetidene på enkelte produksjonsavsnitt.

 

Stud. tech Ilya Ploshchik har ved hjelp av verktøyene innen Lean Thinking og forbedringsmodellen DMAIC (http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma) analysert problemene rundt nedetid og produksjonstap ved Scancell. På basis av analysen har han, ved hjelp av en diskret simuleringsmodell i AutoMod, laget et verktøy som vil hjelpe Scancell med å analysere og finne en korrelasjon mellom nedetidene og produksjonstapet.

I dag presenterte han sine resultater for Scancell, som var meget fornøyd. De vil bruke hans modell og verktøy videre i prosjektet med å redusere produksjonstapet.

Vi ønsker Ilya lykke til videre.