Tag Archives: produksjonssystemet

Masteroppgave for Hydra Tidal

image

Stud. tech. Eleonora Burlakova, Industriell teknologi, har arbeidet med sin masteroppgave i samarbeid med bedriften Hydra Tidal i Harstad <http://www.hydratidal.no/>.

Bedriften har utviklet tidevannskraftverket Morild. Dette er en flytende konstruksjon som er forankret til sjøbunnen v.hj.a. kjettinger og anker. Kraftverket er basert på samme prinsipp som horisontalakslede vindturbiner. Det har fire toblads turbiner som er nedsenket i vann og utnytter energien i tidevannstrømmer og havstrømmer. En prototyp av kraftverket er under bygging i Harstad. Prototypen planlegges satt i kraftproduksjon i Gimsøystraumen i løpet av høsten 2010.

Sentrale elementer i konstruksjonen er de åtte turbinbladene. Hvert blad har en total lengde på ca. 9 meter og er dimensjonert i forhold til en vannstrøm på opp mot 6 knop. Materialet i bladene er limtre av furu.

Eleonora har i sin masteroppgave arbeidet med å designe et fullskala produksjonssystem for turbinbladene til kraftverket, med en antatt årsproduksjon på ca. 360 enheter. Hun har utarbeidet produktstruktur, produksjonsplan og oversikt over maskiner og utstyr nødvendig for sammenstilling av ei produksjonslinje.

Basert på dette har hun designet en produksjonslayout for effektiv materialflyt. Videre har hun modellert og testet ut produksjonssystemet v.hj.a. Automod. Et viktig resultat av arbeidet er at hun har klart å legge opp til en produksjon av turbinbladene med en kapasitet på åtte blad per uke, og hvor materialforbruket av trevirke er betydelig redusert i forhold til først antatt.

Fredag den 18. juni presenterte Eleonora resultatet av arbeidet sitt for bedriften i Harstad. Etter presentasjonen uttalte FoU-direktør Svein Henriksen: ”Hun har gjort en kjempejobb, som vi vil ha meget god nytte av i vårt videre arbeid med utviklingen av Morild”.