Tag Archives: Studentene

Kran for sjøsetting av tidevannskraftverk for Hydra Tidal AS

hydra tidal Avgangsstudentene ved studieretningen Industriteknikk har nå presentert sine avsluttende hovedprosjektarbeider.  Som tredje gruppe ut var  Dan-Erik Antonsen fra Lavangen og Yashou Li fra Kina.

Studentene har på oppdrag fra firma Hydra Tidal AS i Harstad, konstruert og dimensjonert en kranstruktur av type bukk-kran. 

Kranen er tenkt å benyttes ved et sammenstillingsanlegg for flytende tidevannskraftverk.

Kranstrukturens dimensjoner måler hele 30 meter høyt, har en lengde på 32 meter og en bredde på 25 meter.

Beregningen som er gjennomført er i hovedsak statiske beregninger i hht. Norsk Standard.   De fleste beregninger er gjennomført i Ansys Mech APDL og Ansys Workbench.  Det er også gjennomført noen dynamiske analyser av konstruksjonen og i tillegg foreligger det et kostnadsestimat for konstruksjonen.

Studentgruppen har framlagt alt i en fyldig rapport med vedlegg på alle beregninger og analyser som er gjennomført.

Nytt utstyr til labben

automatisering Like før påske ankom nytt laboratorieutstyr til høgskolens laboratorier. Dette utstyret er innkjøpt av eksterne midler, og utstyret er beregnet for undervisning innenfor automatiseringsteknikk.

Bedre undervisning

Utstyret gir høgskolen mulighet for å forbedre undervisningen for bla. studentene ved Industriteknikk, hvor det vil være mulig å gjennomføre laboratorieøvinger hvor temperatur, trykk, nivå skal styres i en prosess.

Utstyret er koblet til en stasjonær PC hvor studentene kan beregne og velge riktige parametre for de ulike prosessene. På PC’en kan studentene følge med responsen på prosessen ved justering av ulike parametre.

Utstyret er produsert i Tyskland og er nå testet og igangkjørt og vil inngå som laboratorieøvinger i neste studieår.

Programområdet er på nett

Da er bloggen satt opp og programområdet er klar til å produsere innlegg. Fram til studiestart høsten 2010 vil det være sporadisk publisering, men fra høsten skal dette gå for fullt.

Her vil alt som skjer på programområdet bli presentert. Studentene vil komme med innlegg, stipendiatene skal skrive innlegg, programområdeleder vil også ha innlegg på engelsk for å nå et større publikum, og vi vil også invitere tidligere studenter til å skrive på vår blogg.

Kanskje vi også drar igang med konkurranser med fine premier utover høsten og vinteren? Det er bare å følge med på denne siden.