Tag Archives: teknologi

Praksisprosjekt hos Hammerfest LNG

Jeg heter Dan Roger Andersen er fra Alta i Finnmark og er 34 år gammel.

Jeg går 3.året industriteknikk ved Høgskolen i Narvik. Jeg gikk Forkurs og 1.året ved Filial Alta, og 2. og nå 3. året i Narvik.

3.året starter med et 5p fag som heter ”Praksisprosjekt”.

Her skal studenten være med i daglig drift av et firma som også sysselsetter ingeniører. Jeg fikk muligheten å være hos Hammerfest LNG, altså Statoil.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på mer enn 35års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

For å komme inn på Melkøya må man gjennom et sikkerhetskurs som varer 2-3 timer. I dette kurset går man gjennom div sikkerhetsrutiner og rutiner ved arbeidstillatelse og ”sikker jobbanalyse”. Kurset avsluttes med en eksamen.

Jeg har fått opplæring i forskjellige databehandlingsprogrammer og fått lett innføring i hvordan rapportering og videreformidling av arbeidsordrer gjøres her. Jeg er daglig med på driftsmøte på starten av dagen før jeg går i gang med det jeg har fått i oppgave.

Min oppgave har vært registrering og dokumentasjon av feil og mangler på passivt brannvern her på Hammerfest LNG. Det vil si at jeg går ute på anlegget og tar bilder, legger de inn på data og skriver ned nøyaktig hvor de befinner seg på anlegget. Når jobben er gjort skal dette materialet legges inn i en powerpoint presentasjon og overleveres vår oppdragsgiver. Jeg har også vært på anlegget og registrert hvilke type ventiler og solenoider som er installert på en modul. Dette måtte gjøres for å få dokumentert dette i et dataprogram med oppdaterte tegninger over anlegget.

Å jobbe for Statoil har vært veldig spennende, spesielt siden vi får gå gjennom hele anlegget å inspisere alle disse enorme konstruksjonene. Her er mange ansatte som jobber i team, og løser problemene sammen. Alle er strukturert og fokusert på hver sine områder. Ser for meg at dette er noe jeg godt kunne tenkt meg å jobbe med etter endt utdanning.

Kilde: www.statoil.com.

Masteroppgave for Hydra Tidal

image

Stud. tech. Eleonora Burlakova, Industriell teknologi, har arbeidet med sin masteroppgave i samarbeid med bedriften Hydra Tidal i Harstad <http://www.hydratidal.no/>.

Bedriften har utviklet tidevannskraftverket Morild. Dette er en flytende konstruksjon som er forankret til sjøbunnen v.hj.a. kjettinger og anker. Kraftverket er basert på samme prinsipp som horisontalakslede vindturbiner. Det har fire toblads turbiner som er nedsenket i vann og utnytter energien i tidevannstrømmer og havstrømmer. En prototyp av kraftverket er under bygging i Harstad. Prototypen planlegges satt i kraftproduksjon i Gimsøystraumen i løpet av høsten 2010.

Sentrale elementer i konstruksjonen er de åtte turbinbladene. Hvert blad har en total lengde på ca. 9 meter og er dimensjonert i forhold til en vannstrøm på opp mot 6 knop. Materialet i bladene er limtre av furu.

Eleonora har i sin masteroppgave arbeidet med å designe et fullskala produksjonssystem for turbinbladene til kraftverket, med en antatt årsproduksjon på ca. 360 enheter. Hun har utarbeidet produktstruktur, produksjonsplan og oversikt over maskiner og utstyr nødvendig for sammenstilling av ei produksjonslinje.

Basert på dette har hun designet en produksjonslayout for effektiv materialflyt. Videre har hun modellert og testet ut produksjonssystemet v.hj.a. Automod. Et viktig resultat av arbeidet er at hun har klart å legge opp til en produksjon av turbinbladene med en kapasitet på åtte blad per uke, og hvor materialforbruket av trevirke er betydelig redusert i forhold til først antatt.

Fredag den 18. juni presenterte Eleonora resultatet av arbeidet sitt for bedriften i Harstad. Etter presentasjonen uttalte FoU-direktør Svein Henriksen: ”Hun har gjort en kjempejobb, som vi vil ha meget god nytte av i vårt videre arbeid med utviklingen av Morild”.

 

Wei Deng Solvang til EXPO 2010 i Shanghai.

Førsteamanuensis Dr. ing. Wei Deng Solvang fra Industriell teknologi er invitert til Norges Dag på verdensutstillingen EXPO 2010 i Shanghai. Norges Dag åpnes offisielt 28.mai av HKH Kronprins Haakon Magnus fulgt av et spennende kulturprogram med blant annet Frikar dansegruppe med Qing Pu Wushu group, Trondheimsolistene, Sissel Kyrkjebø, Secret Garden, Trondheim Symfoniorkester dirigert av Tan Dun, med soloist Eldbjørg Hemsing.

Solvang og Høgskolen i Narviks arbeid for å bedre levevilkår i rurale områder har gjort seg så bemerket i Kina at hun allerede 27.mai er bedt å presentere deler av dette arbeid på den norsk-kinesiske energi og miljøkonferansen ”Cleaner Environment- Better Life”.Konferansen arrangeres blant annet av den Norske ambassade i Kina og åpnes av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.