Bovdehus

Mii bovdet oahpaheddjiid ovdanbuktit bargguset eamiálbmogiid matematihkkaoahpahusain.

 

IndigMEC lea konferánsa oahpaheddjiide, váhnemiidda, oahpaheaddjestudeanttaide, masterstudeanttaide ja dutkiide geain lea ipmárdus eamiálbmot matematihkkaoahpahusas. Ulbmil konferánssain lea ahte oahpaheaddjit ja dutkit deaivvadit, ovdanbuktet ja lonohallet kultuvrralaš matematihkkaoahpahusa ovdamearkkaid. Prošeavttat mat leat čađahuvvon sámi guovlluin leat erenoamáš bures boahtin. Lea maiddái vejolaš buohtastahttit ja čatnat barggu sullasaš bargguide eará osiin máilmmis, omd New Zealand:s ja Canada:s. Vurdojuvvo ahte eamiálbmogiid ovttaláganvuođat ja erohusat juogaduvvojit, ja ahte dát dagaha buoret ipmárdusa sámi matematihkkaoahpaheddjiid hástalusaid ja vejolašvuođaid hárrái. Konferánssas leat logaldallamat dievasčoahkkimis, posterovdanbuktimat, oahpaheddjiid ovdanbuktimat,  logaldallamat ja digaštallamat.

 

Cuoŋománu 28. b. 2017: Áigemearri sáddet sisa oahpaheddjiid ovdanbuktimiid

 

Váldologaldallit:

Lisa Lunney Borden

Uenuku Fairhall ja Tony Trinick

Ylva Jannok Nutti

 

Sámegiel ovdanbuktimat jorgaluvvojit eŋgelasgillii.

 

Ovdanbuktimat sáddejuvvojit: indigmec@hsl.uit.no

Eanet dieđuid konferánssa birra gávnnat ruovttusiiddus.