Invitasjon

 

Vi inviterer lærere til å presentere sitt arbeid med matematikkundervisning for urfolk.

 

IndigMEC er en konferanse for lærere, foreldre, lærerstudenter, masterstudenter og forskere som har innsyn i matematikkundervisning for urfolk. Målet er at lærere og forskere møtes, presenterer og utveksler arbeider og erfaringer med kulturbasert matematikk undervisning. Prosjekter som er gjort i samiske områder ønskes spesielt velkommen. Men det vil også være muligheter for å sammenligne og relatere dette arbeidet til tilsvarende arbeid i andre deler av verden, som for eksempel New Zealand og Canada. Det er forventet at det deles likheter og forskjeller mellom urfolk, og at dette vil bidra til å utvikle en større forståelse for samiske matematikklæreres utfordringer og muligheter. Konferansen vil bli arrangert rundt plenums taler, posterpresentasjoner, presentasjoner fra lærere, foredrag og diskusjoner.

28. april 2017: Frist for innsending av presentasjoner fra lærere.

 

Hovedforelesere:

Lisa Lunney Borden

Uenuku Fairhall og Tony Trinick

Ylva Jannok Nutti

 

Presentasjoner gjort på samisk vil bli oversatt til engelsk.

Presentasjoner sendes til: indigmec@hsl.uit.no

Detaljer om innsending av presentasjoner er å finne her.