Header image.

Home

Mann med kamera gjemmer seg bak et tre for å ta bilder

Welcome to the video jungle

Som en del av et oppdrag for Result, hadde vi behov for å lage en presentasjon om video- og opptakstjenestene ved UiT. Resultatet ble en film som heter “Welcome to the video jungle”. Se videoen “Welcome to the video jungle”. UiT tilbyr flere video- og opptaksverktøy. Alle har sitt formål, og egner seg best til… Continue Reading Welcome to the video jungle

Gruppebord og skjerm på et klasserom

UiT i Narvik er renovert og klar for enda mer aktiv læring!

E-fløya ved UiT i Narvik har blitt pusset opp og undervisningsrommene er tilrettelagt for flercampus undervisning og aktiv læring. Her finner du flere rom med Mediasite der man kan gjennomføre automatisert undervisningsopptak. Alle rom har Smart Podium slik at man underviseren kan tegne og skrive, og det vil være synlig for alle deltakere uansett hvor… Continue Reading UiT i Narvik er renovert og klar for enda mer aktiv læring!

Man bruker fingeren for å tegne i PowerPoint på et klasserom på campus

Digital håndskrift på campus og på kontoret

Mange fagansatte spør for tiden om hvordan de kan gjennomføre digital undervisning. Spørsmålene handler ofte om å kunne ha en digital whiteboard for å kunne tegne/skrive mens de underviser i Zoom/Teams. Det finnes så mange varianter at dette er vanskelig å skrive en brukerveiledning om, men under er mitt forsøk. Se gjerne videoene nederst. Er… Continue Reading Digital håndskrift på campus og på kontoret

ILP-bygget i Breivika

Lærerutdanningen har fått et flott bygg i Breivika

Ved semesterstart på høsten 2020 åpnet det nye ILP-bygget. Nå er lærerutdanningsstudentene samlet i Breivika. Bygget har mange flotte undervisnings- og møterom. Bli kjent med ILP-rom og hvordan de kan brukes Under er videoer som introduserer deg til hvordan hver romtype skal brukes. Du må være pålogget som UiT-bruker for å kunne se videoene. Aktivt… Continue Reading Lærerutdanningen har fått et flott bygg i Breivika

Portfolium pilotprosjekt ved UiT

The digital education services team (DLM or earlier SDU) has taken an initiative to start a pilot project in the ePortfolio technology in cooperation with Unit and the faculty development unit (HelPed) at the UiT.  The choice of platform fell on Portfolium, a cloud-based solution, with an intuitive LinkedIn-type web interface, deployed at many colleges… Continue Reading Portfolium pilotprosjekt ved UiT

Modell av skjelett med hjernen og de tre beskyttende lag (dura mater, osv) plukket ut fra kroppen.

Virtuell virkelighet – fremtidens virkelighet ved alle utdanningene?

Dette er en oppsummering av presentasjonen jeg holdte på Webinarfestivalen i år. “VR can give you experiences that are too rare, too expensive, too dangerous, or too remote.” -Elizabeth Evans, Duke University. Sitatet fra Ms. Evans synes jeg er veldig passende i diskusjonen om hva VR skal brukes til i høyere utdanning. Vi skal ikke bruke… Continue Reading Virtuell virkelighet – fremtidens virkelighet ved alle utdanningene?

Bevisst bruk av technology

Vi (faglig og administrativ ansatte i høyere utdanning) vil gjøre noe mer enn å “sette strøm på papir”. Hvis vi skal endre praksisen vår, for eksempel ved å introdusere et nytt digitalt verktøy, må det ha nytteverdi for oss og studentene våre. Dette er temaet i Derek Bruff sin nye bok “Intentional Tech: Principles to… Continue Reading Bevisst bruk av technology

Gutt med bok og penn i hånden snakker med en dame via nettmøte på laptop.

Webinarfestivalens program er nå lagt ut

Webinarfestivalen ble arrangert av NTNU for første gang i fjor, og de gjentar suksessen på den 28. og 29. januar. Programmet er nå lagt ut på deres nettside og inkluderer mange spennende temaer som er relevant for høyere utdanning. Konferansen er 100% nettbasert. Delta fra hvor som helst på alle sesjonene du vil – helt… Continue Reading Webinarfestivalens program er nå lagt ut

Dame utfører fysiske øvelser. Hun har VR-briller på seg.

Program for studentaktiv læring

Diku har publisert vårens Program for studentaktiv læring. Dette er en mulighet for fagmiljøer i høyere utdanning til å søke midler til forbedring av sine studieprogram. Vi vet at studentaktiv læring er en bra ting, så det er bare å få mer av det! Avdeling for IT ønsker å støtte fagmiljøene ved UiT ved å… Continue Reading Program for studentaktiv læring

Omen laptop, to håndkontrollere og et HTC Vive Pro headsett

VR-piloten fortsetter i Harstad

I høst har det vært et pilotprosjekt på Natur- og helsebiblioteket i Tromsø som handlet om hvordan VR (virtuell virkelighet) kunne anvendes av studenter og ansatte. Erfaringsrapporten er overlevert til Det helsevitenskapelige fakultetet, Universitetsbiblioteket og Avdeling for IT. Rapporten oppfordrer alle tre enhetene til å fortsette å jobbe med VR og gjøre det til en… Continue Reading VR-piloten fortsetter i Harstad