Mobiltelefon som lades
Utlån av skjøteledninger til studenter som trenger å lade sine devices, er populært.

“Alt kan lånes ut” – UB og ITA prøver ut objektutlån

Universitetsbiblioteket og IT avdelingen ved UiT har gått sammen om utlån av diverse apparater til sine studenter og ansatte. Selv om dette allerede gjøres i dag ved flere av UBs avdelinger, så er dette en mer fokusert innsats for å gi et bredere tilbud enn tidligere. Når pilotperioden er oppsummert, vil det vurderes hvorvidt samarbeidet utvides til alle UB-skrankene.

De som er involvert i pilotperioden (skoleåret 2017/2018), er UB Harstad, Lærerutdanningsbiblioteket på Mellomveien, og Kultur og samfunnsfagbiblioteket i Breivika. Harstad og LU har hatt objektutlån over flere år allerede, mens KS er helt ferske samtidig som de står midt oppe i en større ombygging av sine lokaler.

Når vi sier objekter eller apparater, så mener vi diktafoner, mikrofonsett, GoPro-kameraer (på KS), prosjektører – og skjøteledninger. Den prosaiske skjøteledningen forteller om bibliotek og fellesarealer hvor brukerne har andre behov i dag enn tidligere. Det er viktig å ha gode rom for diskusjon og samarbeid, og studentene tar med seg sine egne “devices” til disse rommene. Lademuligheter er dermed kritisk.

Mobiltelefon som lades

Arbeidsflyten i prosjektet er slik: apparatet kjøpes inn, registreres i Alma og får en RFID-brikke. Deretter kan det lånes ut. Ved innlevering sjekkes apparatet slik at alle data er fjernet. Ved problemer og vedlikehold så kobles ITA på, og feilsøking gjennomføres. UB og ITA gjennomfører samarbeidsmøter hvert semester for å holde prosjektet gående.

Comments are closed.