Deler av SDU på flyttefot

Deler av Seksjon for Digitale Utdanningstjenester (SDU) er på flyttefot.  Toppetasjen i D-fløya i SVHUM-bygget tømmes for IT-personell for å gi plass til sosialantropologer som flytter opp fra Breiviklia.

De tre personene tilhørende Seksjon for Brukernær ITstøtte (BITS) flytter opp i 4. etasje Teorifagsbygg 4, mens de 6 personene fra SDU flytter inn i 5. etasje i Teorifagsbygg 1.

Det er synd å forlate miljøet og lokalene i SVHUM-bygget, men samtidig blir det spennende å flytte inn i nye lokaler i Teorifagsbygg 1 hvor vi kommer tett inn på filosofer, pedagoger og deler av RESULT.

Comments are closed.