Illustrasjonsfoto av hender over et PC tastatur og en notatblokk med en blyant oppå seg.
Webinar - lær der du er

Erfaringer med webinar

Som mange allerede vet, så finnes det et lite formidlingsteam på IT avdelingen. Teamet har holdt kurs ved UiT i en årrekke, og består av Magnus Haug fra BITS og Nora MacLaren og Jan Ketil Petersen fra SDU. Teamet holder kurs i Word, Excel, Office 365, Skype for Business, InDesign, Photoshop, Sharepoint og mer. De best besøkte kursene våre er Word og Excel, samt våre årlige introduksjonskurs om IT tjenester for nye studenter, som vi holder sammen med Universitetsbiblioteket.

Jo større UiT har blitt gjennom fusjoner, jo større har utfordringen blitt med tanke på å holde like gode kurstilbud på alle campus. Det siste året har det óg blitt stilt tydeligere krav om å holde reiseutgifter nede, noe ansatte fikk signaler om da telefoner ble erstattet med Skype vinteren som gikk. Målsetningen er klar: hvis det kan gjøres enklere og billigere, så skal man strekke seg etter dét når det er mulig.

Webinar-varianten vi prøvde ut i høst er som følger: kursholder sitter på kontoret og kobler seg opp i et Skype for Business-møte. Alle kursdeltakerne har fått vite om kurset via “Introduksjonskurs om IT tjenester for nye studenter” som ble holdt i august, via Tavla, og via Infoskjermene. I kursannonsen på Tavla finner de lenken til Skype-møtet sammen med annen informasjon om webinaret. Dedikerte ITA ansatte er tilstede i auditoriene på MH i Tromsø, Harstad, Narvik, Alta og Hammerfest. Lokal IT hjelper de som møter opp i auditoriene etter behov, og starter opp prosjektør og PC etc. Det gjøres opptak av webinarene, som senere gjøres tilgjengelig for alle studenter.

Erfaringene fra Word og Excel-kursene vi holdt i høst var at vi fikk dårligere oppmøte i auditoriene enn det vi hadde da vi reiste rundt og holdt kursene fysisk. Dette var særlig sant med tanke på de små studiestedene. Vi var skuffet over dette frem til vi så visningstallene fra opptakene som ble lagt ut. Visninger for de 3 webinarene fordeler seg slik:

  • Excel – 619 visninger pr. 19. september 2017
  • Word – 359 visninger pr. 19. september 2017
  • Office 365 – 200 visninger pr. 19. september 2017.

Dette gjør årets kursrekke til den mest sette så langt, samtidig som den direkte kontakten med studentene ble noe dårligere. Etter en intern evaluering av årets kursrekke, så ser vi etter måter å gjøre tilbudet enda enklere å ta i bruk på for studentene. Spesielt er nye studenter viktige å nå. Adobe Connect er igjen “på bordet” som en aktuell kandidat, da vi kanskje aner at Skype for Business blir litt fremmed for en del av studentene. Adobe Connect diskuteres som en erstatter for Big Blue Button som konferanseverktøy i Canvas (men ingenting er avgjort ennå). Dette kan gjøre Adobe Connect aktuell igjen i andre sammenhenger – som webinarer.

Legg igjen kommentarer under hvis du har innspill til oss, og følg med på Tavla for flere kurs. Legg merke til at det for tiden fokuseres mye på Canvas, ikke bare på IT avdelingen, men på tvers av hele organisasjonen. Se mer info om Canvas her, og på innføringsprosjektets hjemmeside.

Comments are closed.