Foto: Audun Rikardsen / UiT

Knølhvalens kappløp i skyen

I vinter har Audun Rikardsen og hans kolleger ved bla. Institutt for Arktisk og Marin Biologi (BFE) og Havforskningsinstituttet (HI) satellittmerket 10 knølhvaler som de ønsket å undersøke vandringsmønsteret til. Hensikten med prosjektet er å få bedre kunnskap om vandringen til knølhval og spekkhugger, både under perioden de spiser sild utenfor Tromsø, men også i perioden de beveger seg sørover mot parrings- og fødeområdene i tropene. Forskerne ville gjerne gjøre målingene tilgjengelig for interesserte som ville følge vandringen «live», og vi på SDF ble kontaktet med spørsmål om å sette opp en tjeneste for å presentere hvalens posisjonsdata på et webkart.

Da vi ble kontaktet var hvalene allerede i gang med å sette kursen sørover og tiden var knapp. Vi kalte inn til møte en fredags morgen og fikk klarhet i deres behov; en enkel Windowsmaskin med statistikkprogrammet R og en webserver åpent tilgjengelig. Martin Biuw ved HI hadde klar programvaren for å laste inn satellittdataene i kartet. Roy mente vi burde se mot skyen og før møtet var ferdig hadde vi en Windows 2016 Server klar til bruk i Microsoft Azure. Etter å ha installert R og lagt inn scriptene til Biuw var det meste allerede klart. Vårt første prosjekt i skyen var i gang! Og det i god tid før lunsj. Men som nykommere i skyen hadde vi en liten «frykt» for at tjenesten skulle ta av og skape mye trafikk mot serveren og dermed nettkostnader. Lars Slettjord ble kontaktet for å sette opp en speiling til lokal server og https://whaletracking.uit.no var oppe å kjørte.

Nå kunne forskerne starte publiseringen og Rikardsen som er kjent for sine fotografier og gode formidlingsevne skulle bruke sine kanaler for å spre tjenesten. «The humpback whale race» var i gang. Interesserte kunne følge med på webkartet fra dag til dag og Rikardsen oppdaterte jevnlig om status i kappløpet på sin Facebookside. Hvor skulle de og ville man klare å følge de helt fram? Underveis ble det stor oppmerksomhet om prosjektet og de fikk flere medieoppslag med overskrifter som «Nå kan du følge hvalens ‘kappløp’ fra Nord-Norge og ut i verden» og «Følg Egon på sexferie til Tropene». Egon er en av hvalene, oppkalt etter Egon Holstad som var med å satellittmerke den.

Noen mindre utfordringer støtte vi på. Tiden skulle vise seg å være sentral. Med en server i skyen fikk vi en klokke som gikk etter britisk tid. Når den skulle speiles til oss ble det viktig å ha tunga rett i munnen, ellers havnet vi ett døgn på etterskudd i oppdateringen fra kappløpet. Med mange interresserte som fulgte med så tok det ikke lang tid før vi fikk beskjed om noe ikke stemte. Hadde vi mistet kontakt med hvalen eller var det oppdateringen som hadde stoppet?

Etter hvert som tiden gikk mistet man kontakt med en del av hvalene, men man hadde overraskende lenge kontakt med 3 av de. Og etter 5 måneder kunne en vinner kåres; «Fredrik» ankom Karibia etter å ha svømt kontinuerlig i 3 måneder! Dette var den første hvalen som har blitt sporet over en så lang avstand fra Nord-atlanteren. Men bare 5-6 timer senere var han på tur nordover igjen… Forskerne var veldig overrasket over den korte tiden «Fredrik» var i parringsområdet og synes han hadde vært vel effektiv. Det var også uventet at merkene satt på så lenge på enkelte av hvalene og det gjorde at de fikk mye interessant informasjon om knølhvalens vandring mellom matfatet her i Nord og parringsområdene i Sør. De var også fornøyd med støtten fra IT-avdelingen og ser frem til videre samarbeid neste sesong. For mer sporing av knølhval blir det! Vi på SDF synes dette var et spennende prosjekt og interessant å se hvor mye man kan få ut av et relativt enkelt oppsett basert på skytjenester. Kanskje vi neste runde kan følge «The humpback whale Roy»? 🙂

For de interesserte så skal «Ut i Naturen» sende et program som følger prosessen med sporinga av hvalene på NRK1 nå i høst.

Comments are closed.