Norgesuniversitetets høstkonferanse 2017

Bloggposten ble også publisert på FutureLab.

Vi var i år to stykk fra SDU som stilte på Norgesuniversitetets høstkonferanse 2017, Arnfinn Engnes og Magnus S. Reibo. Vi reiser gjerne litt rundt på konferanser i løpet av et år for å holde oss oppdatert på hva som rører seg. Jeg syns det er spesielt interessant å delta som IT-person på Norgesuniversitetes årlige høstkonferanse da man møter engasjerte forelesere og hvor temaene ligger på deres utfordringer og spennende satsninger. Det var et godt oppmøte fra UiT generelt og vår prorektor Wenche Jakobsen holdt et godt innlegg om UiT’s strategier for de neste årene.

En fellesnevner for konferansen var Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet, hvor regjeringen har gitt sine føringer for fremtidens utdanning. Et stikkord her er aktiv læring med studentene i fokus.

Jeg fulgte parallellsporet for aktiv læring, hvor det var mye fokus på fysisk utforming av rom for aktiv læring. Her presenterte NTNU resultatet av de siste års innsats innen området. De har bygget om to flate rom, et auditorium og et stort fellesareal som er tilrettelagt for gruppearbeid og studentaktivitet.

NTNU har gjort en dyktig jobb med å få disse løsningene på plass. De beskriver selv suksessfaktorene med god forankring i toppledelsen og involvering i hele organisasjonsstrukturen hvor eiendomsavdelingen har tatt en sentral lederrolle.

Studentene ved NTNU har gitt uttrykk for en nullvisjon for nye auditorium, de ønsker i tråd med stortingsmelding 16, rom for aktiv læring. Det blir spennende å se hvordan det fysiske miljøet kan være en katalysator for nye undervisningsmodeller. I gruppedebatten så vi utfordring hos UiT i hvordan man også kan tilrettelegge for, og samhandle med, fjernstudenter.

Videre kan det være verdt å nevne at Norgesuniversitetet skal slås sammen med andre ressurssenter i sektoren og bli én større enhet. Nytt navn er ikke gitt. De forsikret at dette ikke skulle påvirke «vanlig drift» og høstkonferansen holdes som vanlig i Tromsø neste år, dog under et nytt navn.

Les mer om åpningen av ombygget auditorium på NTNU

Les mer om NTNU ressursside for innovative læringsarealer

Comments are closed.