Adobe Connect inne i Canvas

Går alt etter planen vil vi ha på plass en integrasjon mellom Webmøte programmet Adobe Connect og Canvas fra semesterstart vår 2018.  Adobe Connect støtter flerpartskonferanser i nettleseren med deling av lyd, bilde, dokumenter, skjerm og applikasjoner, samt muligheter for direkte meldingsutveksling. Tjenesten er også velegnet for gjennomføring av Webinarer.

Adobe Connect komme opp som et nytt verktøy Canvas. Integrasjonen er basert på LTI (Learning Tools Interoperability) og gjør det svært enkelt å sette opp møter som inkluderer personene involvert i emnet.

For de som kjenner Adobe Connect, så vil studenter bli deltakere i møtet, mens lærere blir verter. Vertene har kontrollen i møtet. Møtene kan gjenbrukes og det kan gjøres opptak av alt som foregår i møtet. Opptakene vil ligge tilgjengelig og synlig for alle involverte i emnet.

En del fagmiljøer har benyttet Adobe Connect til å gjøre opptak av undervisningen sin og senere lagt ut lenke til opptak i LMS (Fronter/its learning/Canvas). Fra nyttår vil slike opptak bli synlig i Canvas via integrasjonen. Mer informasjon om integrasjonen finnes på:

https://www.esynctraining.com/canvas

Mer informasjon om Adobe Connect levert av Uninett:

https://www.uninett.no/webm%C3%B8ter

Comments are closed.