Gammelt kart med forstørrelsesglass, tau og mynter. Gjør inntrykk av en skattejakt i en historie om pirater.
Illustrasjonsfoto fra Colourbox

Læring i bevegelse, bevegelse i læring

Vi har sikkert alle opplevd at man kan bli veldig trøtt av å sitte på foredrag hele dagen. Da er det på tiden med en aktivitetspause. Og aktivitetspausen må gjerne kobles til læring.

Jeg har fått eksperimentere med en app som heter Loquiz og fått reflektere på hvordan den kunne brukes her ved UiT.

  • Bli kjent på første dag på samling eller med forelesning. Alle får en navnelapp med en QR-kode. QR-koden er koblet til et spørsmål om personen eller noe de er interessert i. Snakk med vedkommende for å kunne svare på spørsmålet. Gå videre til neste medstudent for å svare på et nytt spørsmål.
  • Nye studenter gjør seg kjent med campus ved å besøke forskjellige lokasjoner og svare på spørsmål eller utføre en artig oppgave.
  • Pause under heldagssamling. Studenter må ut av bygget og svarer på spørsmål om fagstoffet som ble gjennomgått før pausen. Etter pausen diskuterer alle sammen svar på spørsmålene.
  • Internseminar eller konferanse. Medarbeidere/deltakere sender inn spørsmål om relevante temaer. Dette skaper eierskap til aktiviteten.

Loquiz er en av mange apper som tilrettelegger for at man må lete etter bestemte plasser innenfor et område. Se under for andre apper i samme sjanger:

Videre lesing: Mobile learning and content creation for location-based learning applications

Comments are closed.