Mikrofon i opptaksstudio
Illustrasjonsfoto fra Colourbox

Avtale om bruk av digitale læringsressurser

Denne bloggposten ble først publisert på Result.

UiT har utviklet en Avtaleskjema-mal som skal brukes av alle undervisere og ansatte når det utvikles digitale læringsressurser ved UiT. Dette er for å sikre en forpliktende avtale mellom UiT og innholdsansvarliges fakultet/institutt når det gjelder opphavs- og bruksrett av en produsert digital læringsressurs.

Skjemaet finner du her

Comments are closed.