Mikrofon i opptaksstudio
Illustrasjonsfoto fra Colourbox

566 rom med AV utstyr

En av oppgavene til Seksjon for digitale utdanningstjenester for tiden er å oppdatere dokumentasjonen av rom ved UiT som har audiovisuelt (AV) utstyr. Opptelling er ikke ferdig enda, men er her noen foreløpige tall.

  • UiT har totalt 80 bygg og 566 rom med AV utstyr.
  • 226 rom har utstyr for samhandling via Skype for Business, Adobe Connect eller lignende.
  • 33 rom har utstyr for automatisk opptak av undervisning med Mediasite.
  • 29 rom har minst to kamera. Dette er nyttig i tilfeller der man vil overføre video av studentaktivitet til studenter som sitter på en annen campus for eksempel.
  • 28 rom har teleslynge.
  • 12 rom har videokonferanseutstyr.
  • 64 rom har mikrofoner til publikum. Av disse har 12 rom håndholte mikrofoner, 26 rom har Catchbox og 26 rom har mikrofoner i taket.

Comments are closed.