Interaktiv skjerm og passiv skjerm på et mindre klasserom
Klasserom på Biologibygget

Det moderne læringsarenaet og digitalisering av undervisningsaktiviet

UiT har prøvd ut en rekke kombinasjoner av teknologiske duppedingser i våre undervisningsrom, både maskinvare og programvare. På vegne av Seksjon for digitale utdanningstjenester presenterte jeg erfaringene våre på Læringsfestivalen 2018. Fokuset var på tilrettelegging for opptak/streaming og utstyret man trenger for å gjøre dette på en måte som gir merverdi.

Last ned presentasjonen om det moderne læringsarenaet.

Last ned den conference proceedings paperen om det moderne læringsarenaet. Paperen blir også publisert i Læringsfestivalen sin tidsskrift.

Comments are closed.