Eksempel av moduler der oppgaver ikke inkluderes
En av måtene man kan bygge opp innhold i et Canvas-emne.

Forskjellige mål, forskjellige måter å bruke Canvas

Det siste året har UiT hatt Canvas i pilotfase. Til høsten 2018 kommer alle emner til å bruke Canvas.

Antonio Fábregas (ISK), Catrine Buck Jensen (IHO), Lisbet Rønningsbakk (ILP) og jeg presenterte erfaringene våre med Canvas på Læringsfestivalen 2018. Temaene vi tok opp var studentaktivitet, kommunikasjon, valg av verktøy og organisering av innhold i et Canvas-emne.

Last ned presentasjonen: Forskjellige mål foskjellige måter å bruke Canvas.

Last ned conference proceedings paperen: Forskjellige mål foskjellige måter å bruke Canvas. Paperen kommer også til å bli publisert i Læringsfestivalen sin tidsskrift.

 

Comments are closed.