Sonicfoundry.com

Mediasite 7.2.2 – Ny serverversjon, nye muligheter – Del 1

Uninett vil i løpet av neste uke (26) oppgradere Mediasite til siste serverversjon. Oppgraderingen vil gi hele plattformen et ansiktsløft med ny design og gi nye muligheter med utvidet funksjonalitet.

Det første du vil merke er at My Mediasite har fått nytt grensesnitt. Leverandøren Sonic Foundry har jobbet med å modernisere og forenkle brukergrensesnittet for sluttbrukeren. På bildet over vises nytt grensesnitt i My Mediasite etter at man har trykket seg inn på en spesifikk presentasjon. IT-avdelingen vil gjennom sommeren gå gjennom og oppdatere brukerdokumentasjon.

Det er også verdt å nevne at ved denne serveroppgraderingen vil Desktop Recorder også få noen forbedringer. Blant annet vil man nå kunne velge et opptaksscenario for kun video og lyd uten opptak av skjerm.

Ut over dette vil den nye serverversjonen åpne døren for ny og etterlengtet funksjonalitet. De største nyvinningene vil inkludere Showcase, interaktivitet med video og Catch. Showcase og interaktivitet med video dekkes i neste bloggpost. I denne bloggposten fokuserer vi videre på Catch.

Catch er et nytt konsept som muliggjør forhåndsplanlagte opptak å starte opp på undervisningsrom som har USB kamera og mikrofon. Det vil dermed bli mulig å forhåndsbestille opptak på mange flere undervisningsrom enn hva som er mulig i dag. I dag er vi avhengige av at rommet er betydelig påkostet med en egen opptaksenhet. Catch leverer kun opptak og ikke live strømming av video.

Catch er en programvare som kan sammenlignes med en oppgradert versjon Mediasite Desktop Recorder for undervisningsrom, hvor det kan settes opp ønsket tamplates av IT som passer til rommet.

Catch er et interessant konsept som vil bli vurdert i løpet av høsten 2018. Det er en utfordring at man kun kan kjøpe ‘en campusdekkende lisens for samtlige rom. Man kan dermed ikke skalere løsningen etter eget ønske. Dette gir utfordringer rundt finansiering av tjenesten. ITA ønsker å få kjørt en pilot i et mindre miljø i løpet av høsten. Om tjenesten leverer som ønsket vil innføring av tjenesten spilles opp til ledergruppen. Så det er dermed ikke klart pr. nå om denne tjenesten vil bli innført i fullskala ved UiT.

Det er viktig å presisere her at selv om dette blir flere nye muligheter i den nye serverversjonen av Mediasite, er vi på IT nødt til å bygge om vårt driftsopplegg for å kunne tilby den nye funksjonaliteten. Dette arbeidet vil gå i løpet av høsten 2018 og må fullføres før det åpnes opp i stor skala.

Følg med videre på SDU-bloggen etter del to av denne saken hvor vi vil informere om Showcase og ny funksjonalitet for interaktivitet med video.

 

Comments are closed.