Bord og stoler med store undervisnings- og gruppearbeidsskjermer
Aktiv læringsklasserom på MH2

Hva er et aktiv læringsklasserom?

Aktiv læringsklasserom har “round or curved tables with moveable seating that allow students to face each other and thus support small-group work. The tables are often paired with their own whiteboards for brainstorming and diagramming” (Baepler, et al., 2016).

Derek Bruff har skrevet en veldig god artikkel som introduserer oss til hva et aktiv læringsklasserom er og hvorfor man bruker dem. Anbefalt lesing!

UiT har fire aktiv læringsklasserom (Teorifagbygget 1.241, MH2 U9.308, MV C.109Gklasserom 5 i Harstad) og i hvert fall ett til som er planlagt (i Alta).

Bli med i diskusjonen om aktiv læringsklasserom på konferansen Rom for aktive studenter på den 29-30. november i Tromsø.

Comments are closed.