Digital omvisning aktive læringsklasserom

I forbindelse med konferansen Rom for aktive studenter har vi samlet inn bilder av en rekke forskjellige aktive læringsklasserom.

Hvert aktiv læringsklasserom har sitt eget formål, og dette er ikke nødvendigvis lik de andre. Hvordan ville du bruke hvert av rommene under i din undervisning?

Teorifagbygget 1.241, UiT

LinuxLab, UiT

Rettssal, UiT

SimFish Lab, UiT

MH2 U9.308, UiT

Harstad Rom 5, UiT

NTNU

ProLab, OsloMet

Didaktisk digitalt verksted, UiS

DigTekLab, USN

Laborativ lärosal, Uppsala

Comments are closed.