Integrasjon av Mediasite videokanal inn i Canvas

I vårsemesteret 2019 er det for alle emner i Canvas  tilgjengelig et eget menyvalg for å integrere en publiseringskanal for videoer inn i emnet.  Denne muligheten finnes i emnets navigasjonsmeny.

Ved å trykke på menyvalget «Mediasite Kanal for video» i venstremenyen får man opp publiseringskanalen for emnet. Denne kan benyttes til å vise videoer fra “Automatiserte opptak” eller fra egen produksjon.  Videoene må være lagret i Mediasite (My Mediasite) for at de skal være synlig i kanalen.  De knyttes til kanalen via en spesiell merkelapp som binder videoen til emnet. I My Mediasite kalles denne merkelappen for Module. Denne må ikke forveksles med modul i Canvas.

Menyvalget kan fjernes fra Canvas menyen slik at hvis den mangler og man ønsker den, så må man få den som har utformet kurset i Canvas til å gjøre den tilgjengelig igjen. Det gjøres via «SettingsNavigation».

Mer informasjon om integrasjonene «Mediasite Kanal for video» og «My Mediasite» i Canvas finnes på følgende link:

https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=604834&p_dimension_id=88219&men=28927

 

 

 

Comments are closed.