Dame har på seg VR-briller og kontrollere i hver hånd. Prøver å slå noe i VR med kontrolleren.
Lek med VR

Første steg med VR

Per dags dato tilbys ikke VR som tjeneste ved UiT – det er enda i pilot.

Virtual reality (VR) ligger på utdanningshorisonten (se 2017 NMC Technology Outlook Nordic Schools), og nå har Seksjonen for digitale utdanningstjenester ved UiT Norges arktiske universitet satt i gang med VR.

VR gir oss mulighet til å oppleve ting som ellers er vanskelig eller dyrt å få til i et klasserom. For eksempel, medisinstudenter kunne øve på en prosedyr 100 ganger i VR før de drar starter praksisen sin. Surgera VR er et eksempel på hvordan dette kunne fungere.

UiT er et flercampus universitet, og det er ulikheter mellom studiestedene i forhold til utstyr og opplevelsene studentene har tilgang til. VR kunne vært en mulighet for å gi et likt tilbud til alle studenter uansett hvilken campus de studerer på.

VR er i utgangspunkt en privat opplevelse – du har på et par VR-briller og ser det du ser. Inntil alle har et par personlig VR-briller og interagere i VR-verden (som i Ready Player One) blir spørsmålet hvordan kan flere bli en del av VR-opplevelsen?

Sharecare VR er et slags oppslagsverk for anatomi. En dataskjerm viser det samme som man ser i VR-brillene. Studenter kunne jobbe i mindre grupper ved å veilede den som bruker brillene. For eksempel, finn en bestemt del av kroppen. Eller en fiktiv pasient har en diagnose, endre på modellene i VR slik at de gjenspeiler diagnosen.

Keep Talking and Nobody Explodes er et spill som passer bra inn på språkfag. Den med VR-brillene ser en bombe og må beskrive hva de ser. De andre i gruppen ser på en manual og veileder den med VR-brillene i stegene han/hun må ta for å deaktivere bomben. Dette blir en gøy øvelse på å kommunisere muntlig på språket man holder på å lære seg.

Man kan kjøpe eksisterende spill og VR-ressurser, men hva med å lage egne? Skybox VR Video Player gjør det mulig å spille av videoer man har tatt opp med et 360-kamera som Samsung Gear 360. 360-videoer kan bli mer utforskende enn vanlig videoer siden man må se rundt seg i stedet for at kameraet peker mot noe spesifikt. Coral Compass er et bra eksempel på dette.

Det neste steget blir hvordan kan vi lage interaktivt innhold? For eksempel et slags “choose your own adventure” for faglig innhold. Jeg har ikke begynt å lete etter løsninger for dette enda, men det står på listen.

VR kan absolutt bli en ressurs innenfor forskning også. Nanome er et verktøy for å manipulere molekyler og du kan importere egne datasett i Virtual Reality Neuron Tracer.

Har du lyst til å prøve VR? Ta gjerne kontakt med Seksjonen for digitale utdanningstjenester. VR er gøy!

Comments are closed.