Aktiv læring uansett romtype

Opprinnelig publisert som gjesteinnlegg på bloggen til KvaNT

Alle undervisere har et pedagogisk verktøykasse som de tar med seg inn i fagemnene sine. Opp i kassen finner man teknikker som think-pair-share, speed dating, studentrespons systemer, rollespill, med flere. På det første seminaret til KvaNT så vi nærmere på forholdet mellom aktive læringsmetoder og fysiske undervisningsrom.

Under den første delen tok vi utgangspunkt i rom som ansatte ved NT-fak pleier å undervise på. Basert på rommets utforming, hvilke pedagogiske metoder kan egne seg? Under er responsene som ble samlet for klasserom, auditorium og rom med interaktiv skjerm.

innspill til bruk av klasserom

innspill til bruk av auditorium

innspill til bruk av interaktiv skjerm

Så ble det slengt ut en joker. Det er noe som kalles for aktivt læringsklasserom. Disse rom er tilrettelagt for gruppearbeid. UiT har noen få så langt: Teorifagbygget 1.241 og MH2 U9.308 i Tromsø, Rom 5 i Harstad, og Kvithellhulla i Alta. Enda flere er på vei (i Narvik og det nye lærerutdanningsbygget i Tromsø)! Nye muligheter åpner seg når man har rom som er tilrettelagt for gruppearbeid. For inspirasjon og hjelp til å legge om fra forelesning til gruppearbeid, les A Guide to Teaching in the Active Learning Classroom av Baepler, et.al.

Under den neste delen snudde vi på tankegangen og tok utgangspunkt i den pedagogiske verktøykassen til Nina Ronæs. Du har lyst til å gjennomføre en bestemt aktivitet, hvilket rom egner seg best? Under er responsene som ble samlet.

metoder kan brukes på forskjellige rom

Poenget som jeg ville få frem er at en metode kan egne seg best til en romtype, men kan fint anvendes på andre arealer, eventuelt med litt tilpasninger.

Dette betyr at det er mulig å drive med aktiv læring uansett romtype. Engasjer studentene dine. Få dem til å tenke selv og jobbe aktivt med fagstoffet. Ha et bevisst forhold til rommet du bruker og aktiviteten som studentene skal gjennomføre.

P.S. KvaNT-seminaret foregikk på et auditorium med plass til 80 personer. Aktive læringsteknikker som ble benyttet under presentasjonen var:

  1. Ballkasting med Catchbox. Gjør det til en lek å høre hva publikumet mener. Kast Catchbox-mikrofonen rundt i rommet. Den som tar imot Catchboxen kommer med innspill til den felles diskusjonen.
  2. Annotering i PowerPoint. Man kan skrive rett på lysbilder i PowerPoint. Dette ble benyttet til å notere innspill fra publikumet. Man kan lage oppgaver og samle relevante visuelle materialer på forhånd. Sett av plass på de aktuelle lysbildene for å skrive under selve undervisningsøkt.

Comments are closed.