Dame utfører fysiske øvelser. Hun har VR-briller på seg.
Studentaktiv læring kan ta mange former. Illustrasjonsbilde fra Colourbox.com

Program for studentaktiv læring

Diku har publisert vårens Program for studentaktiv læring. Dette er en mulighet for fagmiljøer i høyere utdanning til å søke midler til forbedring av sine studieprogram. Vi vet at studentaktiv læring er en bra ting, så det er bare å få mer av det!

Avdeling for IT ønsker å støtte fagmiljøene ved UiT ved å bli en partner på søknader til Diku. Ta kontakt!

Fra søknadsteksten:

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner til prosjekter med en varighet på inntil 3 år.

Det overordnede målet med ordningen er å styrke studentenes læring. Gjennom ordningen støttes prosjekter som:

  • utvikler, prøver ut og evaluerer nyskapende studentaktive læringsformer og tilhørende vurderingsformer
  • skaper godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer
  • utvikler kunnskap og utdanningsfaglig kompetanse knyttet til utforming og gjennomføring av studentaktive læringsformer og tilhørende vurderingsformer
  • dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap, praksiser og erfaringer med overføringsverdi til andre studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner

Comments are closed.