Omen laptop, to håndkontrollere og et HTC Vive Pro headsett

VR-piloten fortsetter i Harstad

I høst har det vært et pilotprosjekt på Natur- og helsebiblioteket i Tromsø som handlet om hvordan VR (virtuell virkelighet) kunne anvendes av studenter og ansatte. Erfaringsrapporten er overlevert til Det helsevitenskapelige fakultetet, Universitetsbiblioteket og Avdeling for IT. Rapporten oppfordrer alle tre enhetene til å fortsette å jobbe med VR og gjøre det til en tjeneste som er integrert i utdanningene. Vi samlet inn en del tilbakemeldinger fra studenter og ansatte som har brukt VR-rommet i høst. Under er en oppsummering av deres kommentarer:

  • Kun positive tilbakemeldinger.
  • Ønsker at VR skal bli et permanent tilbud.
  • Ønsker å utvide tilbudet med flere programmer og flere VR-rom med større monitor/skjerm.
  • VR er et viktig supplement til forelesning og laboratorieøvelser. Oppleves som en meget effektiv læringsform.
  • Kollokviegrupper bruker VR til utforsking og å quizze hverandre.
  • Trengte lite opplæring. Stort sett selvforklarende.
  • Foreslår samarbeid mellom UiT/Helsefak og FOSS på UNN, om VR i undervisning.

UiT i Harstad tar stafettpinnen videre etter nyttår. Piloten utvides på flere måter:

  • Varighet: januar til juni 2020
  • Flere fagmiljøer kommer til å bruke VR-rommet, blant annet helsefagene og beredskap.
  • Undervisere kan bestille utstyret til bruk på undervisningsrom. Dermed får vi både erfaringer med bruk av kollokviegrupper og forelesningssituasjoner.

Vi gleder oss til fortsettelsen av VR-piloten!

Oppdatering 09.01.2020: Nyhetsartikkel fra åpningen i Harstad

Comments are closed.