Bevisst bruk av technology

Intentional Tech av Derek BruffVi (faglig og administrativ ansatte i høyere utdanning) vil gjøre noe mer enn å “sette strøm på papir”. Hvis vi skal endre praksisen vår, for eksempel ved å introdusere et nytt digitalt verktøy, må det ha nytteverdi for oss og studentene våre.

Dette er temaet i Derek Bruff sin nye bok “Intentional Tech: Principles to Guide the Use of Educational Technology in College Teaching”, som kan lånes på Universitetsbiblioteket.

Boka er fylt med eksempler på bevisst bruk av teknologi, både høyteknologisk og noe så enkelt som en whiteboard. Hvert eksempel forklarer hvordan teknologien er brukt og, enda viktigere, hvordan den hjelper studentene til å gjennomføre læringsmålene.

I kapittelet om “multimodal assignments” presenterer Bruff et eksempel om bruk av podkast på et emne om helsepolitikk. Oppgaven er at studentene lager en podkast der de diskuterer et tema innenfor helsepolitikk på en måte som kunne forstås av noen som ikke er ekspert på helsepolitikk. Ved å snakke viser studentene at de kan språket om helsepolitikk flytende og samtidig forklare det til en tilfeldig Kari Nordmann. Hvis man kan forklare til en ikke-ekspert, forstår man innholdet bedre selv. Godkjente podkaster ble offentlig publisert på SoundCloud, som gjør at studentene får et ekte publikum. Læreren mente at dette økte kvaliteten på podkastene. Dette var ikke “lag en podkast fordi vi må bruke teknologi”, det var “lag en podkast fordi metodene vil hjelpe deg å forstå helsepolitikk bedre”.

Selv har jeg blitt inspirert av eksemplene i Intentional Tech og mer bevisst på egen bruk av teknologi. Anbefales!

Comments are closed.