Header image.
Gruppebord og skjerm på et klasserom
Det største aktive læringsrom i Narvik har plass til 60 studenter.

UiT i Narvik er renovert og klar for enda mer aktiv læring!

E-fløya ved UiT i Narvik har blitt pusset opp og undervisningsrommene er tilrettelagt for flercampus undervisning og aktiv læring.

Her finner du flere rom med Mediasite der man kan gjennomføre automatisert undervisningsopptak. Alle rom har Smart Podium slik at man underviseren kan tegne og skrive, og det vil være synlig for alle deltakere uansett hvor de er. Dessuten er alle undervisningsrommene tilrettelagt med 4K-kameraer for Zoom– og Teams-undervisning.

Nå finnes det 6 rom som er tilrettelagt for gruppebasert aktiv læring. Disse inneholder gruppebord med hver sin skjerm og tilkobling. Rommene benytter AV over IP for skjermdeling mellom alle sonene.

Ett rom er med i et pilotprosjekt som vi kaller for Det langstrakte klasserom. Dette rommet tilrettelegger enda bedre for flercampusundervisning ved å investere i en høykvalitets mikrofon, kamera og skjermer slik at studentene føler at de er én og samme klasse selv om de sitter spredt på flere campus.

Dessuten har studentene fått en rekke grupperom og arbeidslokaler.

Gjør deg kjent med Narvik sine nye undervisningsrom ved å se på videoene under:

Comments are closed.