Archive

Kunnskapsdepartementet vil modernisere forskning og utdanning med økt digitalisering – hva gjør det med Avdeling for IT?

I tildelingsbrevet til UiT for 2019 skriver departementet: Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å heve kvaliteten og relevansen i forskning og høyere utdanning og ruste universitets- og høyskolesektoren til å realisere langtidsplanens ambisjoner. Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren for 2017–2021 gir en tydelig retning. Vi forventer at alle høyskoler og universiteter har løftet digitalisering Read More

Dama står på trappestige og lager en digital maling av en lyspære

Fagdag om digitalisering

IT-avdelingen ved UiT inviterer alle ansatte og studenter til åpen fagdag om digitalisering. Vi presenterer spennende smakebiter fra digitaliseringsarbeid ved UiT og vi flyr inn en rekke foredragsholdere med smakebiter fra det som skjer nasjonalt og internasjonalt. Blant de eksterne foredragsholderne finner vi digitaliseringsdirektøren i Kongsberg-gruppen Hege Skryseth, Direktør for det nye tjenesteorganet i sektoren Read More