Archive

Forskningsdata ut fra instrumenter til kontor-PC forenkles

SDF jobber med å forbedre og forenkle situasjonen for forskerne som trenger uttransportering av forskningsdata fra datamaskiner tilknyttet det lukkede instrumentnettet. Forskere og studenter som benytter ulike typer instrumenter for å kjøre beregninger og tolkninger som en del av sine arbeidsoppgaver, har tidvis utfordringer med å få ut data fra slike lukkede instrumentmaskiner (ofte tilknyttet Read More

Foredrag på auditorium

Digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren

Kunnnskapsdepartementet lanserte i en pressemelding 08-09-2017 ny “Digitaliseringsstrategi for universitets og høyskolesektoren”, og ønsker raskere digitalisering innenfor høyere utdanning og forskning.  “Teknologien må bli utnytta slik at studentane lærer meir, at studietilboda blir meir tilgjengelege, og at vi får enda betre og meir effektiv forsking. Denne strategien stakar ut kursen for arbeidet med digitalisering ved Read More

tommel opp, utropstegn, tommel ned

Nettskjema

I vår lanserte vi UiO sin undersøkelsestjeneste Nettskjema ved UiT. Nettskjema kan brukes av både ansatte og studenter, og i både undervisnings- og forskningssituasjoner.

organisasjonskart til UiT

Fakultetsstruktur

Det ble besluttet i dag at UiT vil bli omorganisert slik at den har seks fakultet fra og med 1.1.2018. Målet er å skape enda bedre utdanning og forskning.