Om bloggen

Formål

IT-avdelinger har ofte vært kjent for å holde til bak lukkede dører nede i en kjeller med minst mulig kontakt med de som benytter tjenestene fra avdelingen. For 20 år siden ville dette stemt godt med UiT sin IT-avdeling (ITA), men med økende antall skytjenester er fokuset i avdelingen flyttet mer over fra drift til støtte rundt bruk av tjenestene.  Da er det særlig tjenestene rettet direkte mot forskning og utdanning som er i fokus. ITA trenger mange ulike kanaler for å nå ut til flest mulig ansatte og studenter med informasjon om hva som rører seg i avdelingen.

 Denne bloggen er en ny kanal fra Seksjon for Digitale Forskningstjenester (SDF) og Seksjon for Digitale Utdanningstjenester (SDU) i ITA hvor vi kommer til å presentere tjenester og nyheter rettet mot forskning og utdanning. ITA håper at kanalen blir tatt godt imot og at kommentarfeltet blir flittig brukt.

Kontakt

Seksjon for digitale utdanningstjenester :
it-sdu [@] support.uit.no

Seksjon for digitale forskningstjenester :
it-sdf [@] support.uit.no

Avdeling for IT :
uit.no/ita

Følg med det som skjer

Følg vår RSS feed om utdanning

Følg vår RSS feed om forskning

Følg vår RSS feed om alle poster

Comments are closed.