Archive

Modell av skjelett med hjernen og de tre beskyttende lag (dura mater, osv) plukket ut fra kroppen.

Virtuell virkelighet – fremtidens virkelighet ved alle utdanningene?

Dette er en oppsummering av presentasjonen jeg holdte på Webinarfestivalen i år. “VR can give you experiences that are too rare, too expensive, too dangerous, or too remote.” -Elizabeth Evans, Duke University. Sitatet fra Ms. Evans synes jeg er veldig passende i diskusjonen om hva VR skal brukes til i høyere utdanning. Vi skal ikke bruke Read More

Omen laptop, to håndkontrollere og et HTC Vive Pro headsett

VR-piloten fortsetter i Harstad

I høst har det vært et pilotprosjekt på Natur- og helsebiblioteket i Tromsø som handlet om hvordan VR (virtuell virkelighet) kunne anvendes av studenter og ansatte. Erfaringsrapporten er overlevert til Det helsevitenskapelige fakultetet, Universitetsbiblioteket og Avdeling for IT. Rapporten oppfordrer alle tre enhetene til å fortsette å jobbe med VR og gjøre det til en Read More

Dør til VR-rommet

Pilotprosjekt Virtuell virkelighet i utdanning

Pilotprosjeketen for bruk av VR (virtuell virkelighet) i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet er i gang! Et rom bak skranken på Natur-og helsebiblioteket er utstyrt med en HTC Vive Pro og flere programmer som er relevant for studenter ved Helsefak. Studenter og ansatte kan reservere seg tid på VR-rommet ved å booke rommet i Outlook. Read More

Dame har på seg VR-briller og kontrollere i hver hånd. Prøver å slå noe i VR med kontrolleren.

Første steg med VR

Per dags dato tilbys ikke VR som tjeneste ved UiT – det er enda i pilot. Virtual reality (VR) ligger på utdanningshorisonten (se 2017 NMC Technology Outlook Nordic Schools), og nå har Seksjonen for digitale utdanningstjenester ved UiT Norges arktiske universitet satt i gang med VR. VR gir oss mulighet til å oppleve ting som Read More