Participating schools

There are four partner schools, two in each country. An important aspect in the project is to involve schools in the rural areas as well as city schools. This will give an opportunity for students to get a broader picture of the school systems in both countries and also an opportunity to strengthen schools which seldom have the opportunity to participate in collaborative projects with teacher education.

All four schools have been carefully chosen based on demographics and school leader’s and teachers’ engagement. The partnership involves research collaboration, workshops, developing courses and teaching resources, as well as student/teacher mobility from both countries. The thought behind teacher mobility is to strengthen the practice and supervision of teacher practice in both countries. There are three interdisciplinary topics for interest: Democracy and citizenship, Sustainable development, and Public health and well-being. The joint study of these topics will be explored by students, teachers, and researchers in collaborating practices. Technology will have an important part in the project and for the project’s sustainability, since the all the teaching resources developed in schools as well as at the university would be common for the participants.

Borgtun Primary School

Skolens visjon:
Omsorg, oppdragelse og kunnskap fra A til Å

Vår visjon gir oss noe å strekke oss etter for å skape den gode skole for alle. Eleven stå i sentrum for alt vi gjør og trenger å få oppleve læringsglede, ha
gode mestringsopplevelser, bli anerkjent og føle tilhørighet. Borgtun skole er 1 – 7 skole og har i tillegg 30 plasser til elever(IFK) som kommer for å lære seg norsk. Vi ansetter morsmålslærere på vegne av Tromsø kommune.

Machiu Primary School

Skolens visjon: 
Stonglandet skole skal være et forskende fellesskap, forankret i lokal kultur og tradisjon, som stimulerer til faglig og sosial utvikling for alle. 

Stonglandet skole ligger i Tranøy kommune på Sør-Senja. Fra 2020 blir vi en del av Senja kommune. Skolen er fådelt med 60 elever på 1. til 10. trinn. Av disse har 30 % annen kulturell bakgrunn, vesentlig barn av bosatte flyktninger, men også noen barn av arbeidsinnvandrere. I tillegg har vi voksenopplæring med 31 elever. Skolen har over mange år tilpasset undervisningen med sammenslåtte årstrinn og elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Vår erfaring er at tilpasning av læringsarbeidet er spennende og utfordrende. Vi ønsker å videreutvikle metoder og læringsprosesser for tilpasset opplæring i praksis. 

St Edvards secondary school

Skolens visjon: 
Stonglandet skole skal være et forskende fellesskap, forankret i lokal kultur og tradisjon, som stimulerer til faglig og sosial utvikling for alle. 

Stonglandet skole ligger i Tranøy kommune på Sør-Senja. Fra 2020 blir vi en del av Senja kommune. Skolen er fådelt med 60 elever på 1. til 10. trinn. Av disse har 30 % annen kulturell bakgrunn, vesentlig barn av bosatte flyktninger, men også noen barn av arbeidsinnvandrere. I tillegg har vi voksenopplæring med 31 elever. Skolen har over mange år tilpasset undervisningen med sammenslåtte årstrinn og elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Vår erfaring er at tilpasning av læringsarbeidet er spennende og utfordrende. Vi ønsker å videreutvikle metoder og læringsprosesser for tilpasset opplæring i praksis. 

Stonglandet Primary and lower secondary School

Skolens visjon: 
Stonglandet skole skal være et forskende fellesskap, forankret i lokal kultur og tradisjon, som stimulerer til faglig og sosial utvikling for alle. 

Stonglandet skole ligger i Tranøy kommune på Sør-Senja. Fra 2020 blir vi en del av Senja kommune. Skolen er fådelt med 60 elever på 1. til 10. trinn. Av disse har 30 % annen kulturell bakgrunn, vesentlig barn av bosatte flyktninger, men også noen barn av arbeidsinnvandrere. I tillegg har vi voksenopplæring med 31 elever. Skolen har over mange år tilpasset undervisningen med sammenslåtte årstrinn og elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Vår erfaring er at tilpasning av læringsarbeidet er spennende og utfordrende. Vi ønsker å videreutvikle metoder og læringsprosesser for tilpasset opplæring i praksis.