Vi ønsker å  bistå deg i overgangen mellom utdanning og arbeidsliv. Våre tilbud utvikles for deg som studerer ved UiT og passer for alle studieretninger og om du er tidlig i eller nærmer deg slutten av studieløpet. Tjenestene er gratis for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) tilbyr i dag kurs innen følgende tema:

  • Valg og muligheter i løpet av og etter studiene.
  • Kompetanse: kartlegging og bevisstgjøring.
  • Kommunikasjon av kompetanse og motivasjon til arbeidsgiver: VC, søknad og intervju.