Kartlegging kompetanse

Vise at kompetansebegrepet består av fagspesifikke kompetanse, generelle akademiske, erfaringer fra jobb og annen aktivitet ved siden av studiene, samt motivasjon og holdninger. Vise hvordan studentene kan kartlegge sin egen kompetanse, med beskrivelser og eksempler.