om CV

Slik skriver du en søknad og CV som skiller seg ut
Hvordan får du fram kompetansen og motivasjonen din for jobben på en tydelig og klar måte? Lurer du på hvordan du skal gå fram for å skrive en søknad og CV som skiller seg ut i bunken?

Si kort hva CV er og betydningen av den i jobbsøking. Beskrivelser av hva som kjennetegner en god CV, vise eksempler på gode CV.