om Søknad

Si kort hva søknad er og betydningen av den i jobbsøking. Hva søknad er i forhold til CV. Beskrivelser av hva som kjennetegner en god søknad. Vise eksempler.